ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( ENF 212 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Algoritmalar ve Programlama II
Ders kodu: ENF 212
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Tuba GÖZEL
AKTS kredisi: 6
GTÜ kredisi: 4 ()
Yılı, Dönemi: 1, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze , Laboratuvar çalışması
Ön koşullar: ENF211 Algoritmalar ve Programlama I
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: ENF211 Algoritmalar ve Programlama I dersinin devamı olan bir derstir. Algoritmaların analizi, uygulanması ve verilen problemlerin çözümünde kullanılmasının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Temel algoritmalar ve veri yapıları kapsanmaktadır.

Temel algoritmalar

C ve C++ programlama dilinin genel prensipleri ve uygulaması anlatılmaktadır. Öğrenciler program tasarımı yanında sınıflar, nesneler, metotlar, operatör overloading, olağan dışı durum işlemi öğretilmektedir. Elektronik mühendisliğinde uygulanan nesneye dayalı programlama teknikler de gösterilmektedir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Algoritmaları anlamak, analiz etmek ve uygulamak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Mühendislik uygulamalarında farklı teknik ve modern araçları kullanma bilgisini geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
  2. Dönem projesi
 2. Verilen bir problemi algoritmik yaklaşım ile çözebilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
  3. Dönem projesi
 3. Klasik veri yapıları ve temel algortimaları anlamak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Mühendislik uygulamalarında farklı teknik ve modern araçları kullanma bilgisini geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
  3. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Algoritmik düşünme, tepe bulma
2. hafta: Hesaplama modelleri, döküman mesafesi
3. hafta: Araya sokma sıralaması, birleştirerek sıralama
4. hafta: Bellek yığınları ve bellek yığını sıralaması
5. hafta: İkili arama ağaçları
6. hafta: AVL ağaçları ve AVL sıralama
7. hafta: Sayma sıralaması, taban sıralaması, sıralama ve arama için alt sınırlar
8. hafta: Vize
9. hafta: Zincirleme ile çırpılama
10. hafta: Tablo çiftleme ve Karp-Rabin
11. hafta: Açık adresleme, kriptografik çırpılama
12. hafta: Tam sayı aritmetiği, Karatsuba çarpımı
13. hafta: Karekökler, Newton yöntemi
14. hafta: Enine arama ve derinliğine arama
15. hafta*:
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Cormen, Thomas, Charles Leiserson, Ronald Rivest, and Clifford Stein. Introduction to Algorithms. 3rd ed. MIT Press, 2009.
Önerilen kaynaklar: Miller, Bradley, and David Ranum. Problem Solving with Algorithms and Data Structures Using Python. 2nd ed. Franklin, Beedle & Associates, 2011.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 20
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 6, 9, 12 20
Ödev: 2, 4, 8, 10, 13 20
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 1 12
Uygulama, Rehberli problem çözme: 2 6
Ödev: 5 4
Dönem projesi: 8 3
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 7 2
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 2
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->