ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( FİZ 427 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Fizikte Deneysel Teknikler
Ders kodu: FİZ 427
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Fikret YILDIZ
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 4, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze , Grup çalışması , Laboratuvar çalışması
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Fizikte deneysel teknikler hakkında temel bilgileri açıklayabilme
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Kreyojenik sistemleri anlamayabilme ve kreyojenik sistemler tasarlayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Fizik alanında güncel bilgileri edinme ve edindiği bilgiyi kuramsal ve uygulamalı alanlarda kullanabilme
  2. Fizik alanında karşılaştığı problemleri ortaya koyabilme, analiz edebilme, formüle ederek çözüm üretebilme ve bu amaçla kullanacağı yöntemleri bulup uygulayabilme
  3. Deney tasarlama, gerçekleştirme, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
  4. Bireysel ve takım çalışmalarında etkin ve uyumlu çalışma becerisi
  5. Etkin bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve en az bir yabancı dil kullanabilme

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
  3. Seminer/sunum
 2. Farklı deneysel teknikleri tanımlayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Fizik alanında güncel bilgileri edinme ve edindiği bilgiyi kuramsal ve uygulamalı alanlarda kullanabilme
  2. Fizik alanında karşılaştığı problemleri ortaya koyabilme, analiz edebilme, formüle ederek çözüm üretebilme ve bu amaçla kullanacağı yöntemleri bulup uygulayabilme
  3. Deney tasarlama, gerçekleştirme, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
  4. Eğitimin yaşam boyu sürmesi gerektiğinin bilinciyle, bilgiye ulaşma, bilimsel ve teknolojik yenilikleri izleme, kişisel ve mesleki yeteneklerini geliştirme becerisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
  3. Seminer/sunum
 3. Uygun deneysel yöntemleri seçebilme ve uygulayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Fizik alanında güncel bilgileri edinme ve edindiği bilgiyi kuramsal ve uygulamalı alanlarda kullanabilme
  2. Fizik alanında karşılaştığı problemleri ortaya koyabilme, analiz edebilme, formüle ederek çözüm üretebilme ve bu amaçla kullanacağı yöntemleri bulup uygulayabilme
  3. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
  4. Disiplinler arası eğitim ve araştırma faaliyetlerine katılma becerisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
  3. Seminer/sunum
   İçerik Yukarı
1. hafta: Giriş
2. hafta: Kristal büyütme teknikleri
3. hafta: Kroyosıvılar
4. hafta: Düşük sıcaklıklarda katıların özellikleri
5. hafta: Isı transferi ve termal izolasyon
6. hafta: 0.3 K'nin altına soğutma
7. hafta: Kroyojenik cihazlar
8. hafta: Vakum Sistemleri
Ara sınav
9. hafta: Düşük sıcaklıklarda katıların özelliklerinin ölçülmesi
10. hafta: Isı kapasitesi ölçümleri
11. hafta: Termal genişleme ölçümleri
12. hafta: Metallerde yüksek alan manyeto direnc ölçmek için deneysel teknikler
13. hafta: Katıların özellikleri üzerine ultrasonik çalışmalar
14. hafta: Manyetik domainlerin gözlemlenmesi
15. hafta*: --
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: The Art of Cryogenics (Low-Temperature Experimental Techniques) Guglielmo Ventura and Lara Risegari
Methods of Experımental Physıcs: L. Marton, Editor-in-Chief, Claire Marton, Assistant Editor
Önerilen kaynaklar: Crystal Growth Technology, K. Byrappa, T. Ohachi (Eds.)
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 1-14 10
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 2 6
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->