ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( FİZ 611 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Yarıiletken Cihazlar Fiziği
Ders kodu: FİZ 611
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Mevlüt KARABULUT
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: YOK
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Yarıiletken cihazların fiziksel temelleri hakkında bilgiler vermek.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Yarıiletken cihazların fiziksel temelleri ve çalışma prensipleri hakkında derin bilgiler edinme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Fizik kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Fizik prensiplerini gerçek hayata uygulamak
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  5. Tez çalışmaları çin gerekli yeni araç ve/veya yazılımların temel prensiplerinin ve uygulamalarını anlamak
  6. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  7. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Yarıiletkenlerin temellerini yarıiletken cihazlarına uygulayabilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Fizik kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Fizik prensiplerini gerçek hayata uygulamak
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  6. Tez çalışmaları çin gerekli yeni araç ve/veya yazılımların temel prensiplerinin ve uygulamalarını anlamak
  7. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Özel yarıiletken cihaz uygulamaları için uygun malzemeler belirleyebilme becerisi.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Fizik kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Fizik prensiplerini gerçek hayata uygulamak
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Bağımsız araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  5. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  6. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  7. Tez çalışmaları çin gerekli yeni araç ve/veya yazılımların temel prensiplerinin ve uygulamalarını anlamak
  8. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Yarıiletkenlerin temellerinin gözden geçirilmesi
2. hafta: Yarıieltken büyütme yöntemleri
3. hafta: Termiyonik yayınım, Metal-yarıiletken kontaklar
4. hafta: P-n eklemler: enerji diyagramı, akım türleri, I-V karasteristiği
5. hafta: P-n eklemler: enerji diyagramı, ileri ve geri besleme, kavşak sığası
6. hafta: Schottky diyotlar
7. hafta: Bipolar transistörler, çalışma rejimleri
8. hafta: Arasınav
Alan etkili transistörler
MOS-FET yapılar
9. hafta: Alan etkili transistörler
MOS-FET yapılar
10. hafta: Işık madde etkileşimi, soğurma ve yayınım oranları

11. hafta: LED: cihaz yapısı, materyaller ve karakteristikleri

12. hafta: Yarıiletken lazerler, temel yapı ve karakterizasyon
13. hafta: Fotodiyotlar

14. hafta: Güneş hücreleri
15. hafta*: -
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Streetman- Solid State Electronic Devices, Pierret- Semiconductor device fundamentals, D.A.Neamen- Semiconductor physics and devices
Önerilen kaynaklar: İlgili alanda yayınlanmış bilimsel makaleler.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 20
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 4 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 6 10
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 15 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->