ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( FİZ 620 )


   Temel bilgiler
Ders adı: İnce Film Fiziği
Ders kodu: FİZ 620
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Fikret YILDIZ
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: İnce filmler büyütme teknikleri, ince filmleri incelenme teknikleri ve ince filmlerin teknelojik uygulamaları ile ilgili temel bilgileri öğretmek
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Ultra Yüksek Vakum (UYV) sismleri hakkında bilgi sahibi olma ve UYV odacıklarını kullanabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Fizik kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Fizik prensiplerini gerçek hayata uygulamak
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Bağımsız araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  5. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  6. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  7. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  8. Tez çalışmaları çin gerekli yeni araç ve/veya yazılımların temel prensiplerinin ve uygulamalarını anlamak
  9. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  10. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
  3. Seminer/sunum
 2. İnce film büyütme ve analiz edebilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Fizik kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Fizik prensiplerini gerçek hayata uygulamak
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  5. Bağımsız araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  6. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  7. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  8. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  9. Tez çalışmaları çin gerekli yeni araç ve/veya yazılımların temel prensiplerinin ve uygulamalarını anlamak
  10. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  11. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
  12. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek
  13. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
  4. Seminer/sunum
 3. İnce film tabanlı teknolojiler hakkında bilgi sahibi olma ve yeni teknolojik ürünler tasarlayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Fizik kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Fizik prensiplerini gerçek hayata uygulamak
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  5. Bağımsız araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  6. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  7. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  8. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  9. Tez çalışmaları çin gerekli yeni araç ve/veya yazılımların temel prensiplerinin ve uygulamalarını anlamak
  10. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  11. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
  12. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek
  13. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
  4. Seminer/sunum
   İçerik Yukarı
1. hafta: İnce film fiziğine giriş
2. hafta: İnce film büyütme teknikleri
3. hafta: İki boyutlu kristalografi ve elektron difraksiyon teknikleri 1
4. hafta: İki boyutlu kristalografi ve elektron difraksiyon teknikleri 2
5. hafta: Yüzey morfolojisi ve inceleme teknikleri 1
6. hafta: Yüzey morfolojisi ve inceleme teknikleri 2
7. hafta: İnce filmleri incelemede kullanılan elektron spekroskopisi teknikleri 1
8. hafta: Ara sınav
9. hafta: İnce filmleri incelemede kullanılan elektron spekroskopisi teknikleri 2
10. hafta: İnce filmleirn manyetik özelliklerinin gözden geçirilmesi
11. hafta: İnce filmlerin manyetik özelliklerinin klasik metodlarla incelenmesi
12. hafta: İnce filmlerin manyetik özelliklerinin siklotron ışıması teknikleri kullanılarak incelenmesi
13. hafta: Teknolojik uygulamara örnekler
14. hafta: İnce film konusunda öğrenci seminerleri
15. hafta*: Genel Tekrar
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Surface Science An Introduction K. Oura, V.G. Lifshit, A.A. Saranin, A.V. Zotov, M. Katayama
Practical guide to magnetic circular dichroism spectroscopy, W. Roy Mason
Core level spectroscopy of solids, Frank de Groot, Akio Kotani
Önerilen kaynaklar: Ultrathin magnetic structures, (An Introduction to the Electronic, Magnetic and Structural Properties, J.A.C. Bland, B. Heinrich
Materials science of thin films (deposition & structure), Milton Ohring,
Surface crystallography (an introduaction to Low Energy Electron Diffraction), L.J. Clarke
Surface and Thin Film Analysis, H. Bubert, H. Jenett,
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 20
Dönem içi diğer çalışmalar: 1-14 20
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 12
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 10
Final sınavı: 0 0
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->