ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( FBE 501 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Ders kodu: FBE 501
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 0 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1-2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin genel amacı, öğrencilere araştırma yöntemleri konusunda temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bilim ile ilgili kavramlar, bilimsel araştırma süreci ve bu süreçte yürütülmesi gereken bilimsel faaliyetler, bilimsel çalışmaların proje, tez ve makale haline getirilmesi yöntemlerini öğrencilere vermeyi amaçlamaktadır. Bu ders sonunda, tez ve yayın hazırlayan öğrencilerin, yaptıkları araştırmanın yöntemini belirleme, veri toplama, toplanan verilerin değerlendirilmesi ve raporlaştırılması konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Bilim, bilimsel araştırma süreçleri ve bilimsel araştırma yapma becerisi uygulayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Alana özgü ulusal ve uluslararası gelişmelerden haberdar olmak
  2. Bilimsel araştırma metodları hakkında bilgi sahibi olmak
  3. Proje ve makale yazabilme becerisine sahip olmak
  4. Alana özgü ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek teknik ve akademik bilgiye ulaşmak
  5. Gelişmeleri sürekli takip edebilmek
  6. Araştırma metotlarını öğrenerek sürekli öğrenmenin önemini benimsemek
  7. Yapılan güncel çalışmaları takip edebilmek
  8. Araştırmalara ulaşabilme ve araştırmacılarla doğru iletişim kurabilme

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Araştırma, veri toplama, değerlendirme ve toplanan verileri raporlama becerisini uygulayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Bilimsel araştırma metodları hakkında bilgi sahibi olmak
  2. Proje ve makale yazabilme becerisine sahip olmak
  3. Alana özgü ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek teknik ve akademik bilgiye ulaşmak
  4. Akademik ve iş hayatı için doğru araştırma metotlarını uygulamak
  5. Bağımsız olarak çalışabilmek
  6. Araştırmaları doğru metodları uygulayarak sürdürebilmek
  7. Proje yazma prensipleri çerçevesinde teknik bilgi ve sorumluluk kazanmak
  8. Gelişmeleri sürekli takip edebilmek
  9. Araştırma metotlarını öğrenerek sürekli öğrenmenin önemini benimsemek
  10. Alana özgü yabancı terminolojiyi tanıma ve kullanma becerisi sergilemek
  11. Uluslararası çalışmaların sonuçlarını takip edebilmek ve ilgili alanda çalışmalar yapabilme
  12. Doğru metotu seçebilmek ve uygulayabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Bir araştırma yayınlamak için gerekli etik kuralları tanımlayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Bilimsel araştırma metodları hakkında bilgi sahibi olmak
  2. Proje ve makale yazabilme becerisine sahip olmak
  3. Etik kurallarını öğrenerek yayınlarını bu çerçevede uygulamak
  4. Akademik ve iş hayatı için doğru araştırma metotlarını uygulamak
  5. Bağımsız olarak çalışabilmek
  6. Araştırmaları doğru metodları uygulayarak sürdürebilmek
  7. Proje yazma prensipleri çerçevesinde teknik bilgi ve sorumluluk kazanmak
  8. Etik prensipleri çerçevesinde mesleki ve ahlaki sorumluluk kazanmak
  9. Araştırma metotlarını öğrenerek sürekli öğrenmenin önemini benimsemek
  10. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulguları sözlü, yazılı ve görsel olarak ifade etmek
  11. Etik prensiplerini ve araştırma metotlarını uygulayabilmek
  12. Uluslararası çalışmaların sonuçlarını takip edebilmek ve ilgili alanda çalışmalar yapabilme
  13. Doğru metotu seçebilmek ve uygulayabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Bilimsel araştırma ile ilgili kavramlar ve önemi
2. hafta: Bilimsel araştırma hazırlama süreci

3. hafta: Bilimsel araştırma yöntemleri
4. hafta: Bilimsel araştırmada literatür taraması, kütüphane ve ilgili veritabanlarının kullanılması
5. hafta: Bilimsel araştırmada yöntem- nicel araştırma modelleri

6. hafta: Bilimsel araştırmada yöntem- nitel araştırma modelleri
7. hafta: Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve ilgili istatistik yöntemler

8. hafta: Makale ödev uygulaması / Ara Sınav
9. hafta: Bilimsel araştırmada Bulgular, Sonuç ve Öneriler
10. hafta: Bilim araştırmada atıf yapma, kaynak gösterimi ve ilgili araçlar
11. hafta: Yayın etiği kavramı ve ilgili esaslar
12. hafta: Bilimsel makale yayınlanması süreci
13. hafta: Tez yazım teknikleri
14. hafta: Proje yazım teknikleri
15. hafta*: -
16. hafta*: Makale ödev değerlendirmesi / Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: İlgili öğretim üyesinin ders materyalleri
Önerilen kaynaklar: -“Scientific Research Methods” Ahmet Hamdi İSLAMOGLU, Beta (2003)
-"How to Write and Publish a Scientific Paper" ROBERT A. DAY , TUBİTAK (1996)
-Bilimsel Araştırma Yöntemi, Niyazi KARASAR, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, 2011.
-Veri Analizi El Kitabı, Şener BÜYÜKÖZTÜRK, Pegem Akademi Yayıncılık, İstanbul.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0 0
Proje: 0 0
Ödev: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 13
Ders dışı bireysel çalışma: 5 13
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 5 7
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 5 8
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->