ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( FEN 402 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Staj II
Ders kodu: FEN 402
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Tamer YAĞCI
AKTS kredisi: 6
GTÜ kredisi: 3 (0+6+0)
Yılı, Dönemi: 4/2, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze , Laboratuvar çalışması
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Var
Dersin amacı: Öğrencilerin kariyer hedeflerine uygun olarak Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamalı çalışmalarını yürüten bir araştırma laboratuarında proje çalışmalarına katılarak teknik becerilerini geliştirmek.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Araştırma çalışmalarında biyogüvenlik ve biyoetik kurallarını gözetir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Öğretim programlarında alan dışı ders almış olması
  2. Bireysel olarak ve takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 2. Temel veya uygulamalı araştırma biriminin bir üyesi olur.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Bir sistemi, süreci, donanımı veya ürünü anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi
  2. Alanlarına göre tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve yorumlama becerisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 3. Bağımsız araştırma yapabilme ve proje önerisi sunma yetkinliklerini geliştirir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
  2. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
  3. Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (Çevre sorunları, ekonomi, sürdürülebilirilik vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

  Değerlendirme Tipi

  1. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
   İçerik Yukarı
1. hafta: Deneysel çalışmalar
2. hafta: Deneysel çalışmalar
3. hafta: Deneysel çalışmalar
4. hafta: Deneysel çalışmalar
Ders kitapları ve materyaller: Çalışılan laboratuar sorumlusunun önerdiği temel ders ve laboratuar uygulama kitapları.
Önerilen kaynaklar: Çalışılan proje ile ilgili literatür.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 0
Dönem içi diğer çalışmalar: 1,2,3,4 100
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 0
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 0 0
Ders dışı bireysel çalışma: 0 0
Uygulama, Rehberli problem çözme: 38 4
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 0 0
Final sınavı: 0 0
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->