ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( GTU 101 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Müfredat Dışı Etkinlik
Ders kodu: GTU 101
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Oğul ESEN
AKTS kredisi: 3
GTÜ kredisi: 1 ()
Yılı, Dönemi: 3, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli:  , Grup çalışması
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Öğrencilerin müfredat dışı bilimsel, kültürel, sanatsal ve toplumsal faaliyetlerde bulunmasını ve bu faaliyetlerinin analizlerini yapmasını desteklemektir. Öğrencilerin bireysel olarak ve/veya takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisini gerçek hayat süreçlerinde kazanmasına yardımcı olmaktır. Öğrencilerin farklı disiplinlerdeki muhatapları ile etkin iletişim kurma becerisini deneyerek geliştirmesini desteklemek, dünyadaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini müfredat dışı kaynaklardan beslenerek kazanmalarını desteklemektir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Gerçek hayat problemleri müfredat dışı bir çerçevede akademik kazanımları ile ilişkilendirir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
  2. Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisi
  3. Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (Çevre sorunları, ekonomi, sürdürülebilirilik vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

  Değerlendirme Tipi

  1. Dönem projesi
 2. Entelektüel gelişimini müfredat dışı kaynaklar vasıtasıyla devam ettirir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Bireysel olarak ve takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
  2. Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (Çevre sorunları, ekonomi, sürdürülebilirilik vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

  Değerlendirme Tipi

  1. Dönem projesi
 3. Toplumdaki rolü hakkında farkındalığı oluşur.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Mesleki etik ve sorumluluk bilinci
  2. Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (Çevre sorunları, ekonomi, sürdürülebilirilik vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

  Değerlendirme Tipi

  1. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Motivasyon ve Genel Tanıtım
2. hafta: Etkinlik 1 ve analizi
3. hafta: Etkinlik 2 ve analizi
4. hafta: Etkinlik 3 ve analizi
5. hafta: Etkinlik 1,2 ve 3’ün değerlendirmesi ve ara raporlarlarının hazırlanması
6. hafta: Etkinlik 4 ve analizi
7. hafta: Etkinlik 5 ve analizi
8. hafta: Etkinlik 6 ve analizi
9. hafta: Etkinlik 4,5 ve 6’nın değerlendirmesi ve ara raporlarlarının hazırlanması
10. hafta: Etkinlik 7 ve analizi
11. hafta: Etkinlik 8 ve analizi
12. hafta: Etkinlik 7 ve 8’in değerlendirmesi ve değerlendirmesi ve ara raporlarlarının hazırlanması
13. hafta: Tüm etkinliklerin karşılaştırmalı analizi 1
14. hafta: Tüm etkinliklerin karşılaştırmalı analizi 2
15. hafta*: -
16. hafta*: Yapılan çalışma sonuçlarının raporlanması
Ders kitapları ve materyaller: Clarifying the Meaning of Extracurricular Activity: A Literature Review of Definitions, Bartkus, K. R., Nemelka, B., Nemelka, M., & Gardner, P. (2012). American Journal of Business Education (AJBE), 5(6), 693-704.
Önerilen kaynaklar: Alice's Adventures in Wonderland, Lewis Carroll
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 0
Dönem içi diğer çalışmalar: 5,9,12 30
Proje: 16 70
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 0
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 1 14
Ders dışı bireysel çalışma: 2 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 2 14
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 0 0
Final sınavı: 0 0
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->