ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( JFM 511 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Deformasyonların Jeodezik ve Geoteknik Yöntemlerle İzlenmesi ve Analizi
Ders kodu: JFM 511
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Cemal Özer YİĞİT
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Bölüm seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersle öğrenciye baraj, asma köprü, viyadük, kule, bina, yüksek bina ve tunel gibi mühendislik yapılarında ve yer kabuğunda meydana gelen yatay ve düşey deformasyonların izlenmesinde kullanılan jeodezik ve geoteknik yöntemler, sensörler, sensör entegrasyonları, veri toplama ve analizleri hakkında temel bilgiler verilecektir. Öğrenciler baraj, bina ve yüksek binada gerçekleştirilen deformasyon izleme proje verilerini kullanılarak uygulama yapma imkânı bulacaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Mühendislik yapılarında ve yer kabuğunda meydana gelen deformasyon olgusunu kavrar, izleme projesinde kullanılacak donanımlara, yapıya tesisine ve ölçme yöntemlerine karar verebilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Jeodezik ve geoteknik ölçülerin değerlendirilmesini, deformasyon analizini ve sonuçların yorumlamasını yapabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  2. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  3. Bağımsız olarak araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Zamanla değişen her türlü konumsal ve şekil değişimlerini izleyebilir, diğer ilgili mühendislik disiplinleri ile birlikte çalışabilir ve projeler yürütebilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. GIS, uzaktan algılama, ölçümleme ve planlama ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlamak, analiz etmek ve çözmek
  4. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak
  5. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  6. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Deformasyon ölçmeleri ve analizine giriş. Deformasyon tipleri, sınıflandırılması, izlenmesi ve analiz yöntemleri ile ilgili temel kavramlar.
2. hafta: Yüksek ve düşük frekanslı Yatay ve Düşey Deformasyonların izlenmesinde kullanılan yeni nesil jeodezik sensörler(EUÖ, GNSS, Psedolit, Locata), çalışma prensipleri, doğruluk ve hassasiyetleri, avantaj ve dez avantajları, otomatik sürekli izleme sistemleri ve bileşenleri hakkında bilgiler.
3. hafta: Yüksek frekanslı yapısal hareketlerin ve düşük frekanslı davranışların izlenmesinde kullanılan geoteknik sensörler(İvme sensörü, eğim sensörü v.b), çalışma prensipleri, kullanıldığı projeler, avantaj ve dez avantajları hakkında bilgiler. Mühendislik yapılarına etkiyen yük tipleri, özellikleri ve yapıya etkileri.
4. hafta: Gökdelen, Kule, Yüksek yapı, Asma Köprü, viyadük v.b. mühendislik yapılarının GNSS, ivme sensörü, eğim sensörü, v.b. sensörlerle izlenmesi, sensör entegrasyonu, sensörlerin yapıya tesisi ve veri toplama stratejileri. Literatürde yapılmış çalışmalar hakkında bilgi.
5. hafta: Zaman serilerinin oluşturulması. Zaman serilerinin bileşenleri, zaman ve frekans alanında analizi ve filtrelenmesinde kullanılan yöntemler.
6. hafta: Örnekleme oranında meydana gelen dalgalanma hatası, nedenleri ve giderilme yöntemleri(Spline, En yakın komşuluk, doğrusal enterpolasyon v.b. teknikler).
7. hafta: Yapısal frekansların FFT analizi ile belirlenmesi. GNSS zaman serilerinin analizi, yüksek ve alçak geçirgen filtrelerin uygulanması.
8. hafta: Ara Sınav
9. hafta: Beton Kemer ve Kaya Dolgu barajların izlenmesinde kullanılan Jeodezik ve Geoteknik Yöntemler. Mikro Jeodezik deformasyon ağının kurulması, jeodezik ölçülerin yapılması ve değerlendirilmesi. Ermenek barajı izleme projesi hakkında bilgi.
10. hafta: Geniş yapılarda meydana gelen düşey deformasyonların izlenmesi ve kinematik analizi
11. hafta: Yatay ve Düşey ağlarda S transformasyonu ile deformasyon analizi.
12. hafta: Heyelanların oluşumu, zamana bağlı davranışları ve İzlenmesinde kullanılan teknikler hakkında bilgi.
13. hafta: Açık Maden ocaklarında meydana gelen deformasyonların izlenmesinde kullanılan jeodezik ve geoteknik yöntemler.
14. hafta: Tünellerde meydana gelen deformasyonlar ve izlenmesi
15. hafta*: Yer kabuğunda meydana gelen düşey deformasyonların izlenmesinde DInSAR ve PS-InSAR teknikleri hakkında temel bilgiler ve literatürde yapılan çalışmaların incelenmesi.
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: Kampes, B. M., 2006, Radar Interferometry: Persistent Scatterer Technique (Remote Sensing and Digital Image Processing), Springer
Allen, R., L., and Mills, D., W., 2004, Signal Analysis, Time, Frequency, Scale and Structure, IEEE Press, USA
Hanssen, R. F., 2001, Radar Interferometry- Data Interpretation and Error Analysis, Kluwer Academic Publishers
Nowak A. S., Collins, K.R. 2000. Reliability of Structures:; McGraw-Hill International Editions, Civil Engineering Series
Wolf, P.R. and Ghilani, C.D., 1997, Adjustment Computations, Newyork
Kuang, S., 1996, Geodetic Network Analysis and Optimal Design, Sams Publications.
Liu, H. 1991. Wind Engineering - A Handbook for Structural Engineers, 209 page, Prenctice-Hall, New Jersey
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 15 30
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 15
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 5 14
Dönem projesi sunumu: 2 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->