ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( JFM 512 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Jeodezik Gözlemlerin Zaman Serileri Analizi ve Filtrelenmesi
Ders kodu: JFM 512
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Cemal Özer YİĞİT
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Bölüm seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersle jeodezik gözlemlerden elde edilmiş, yer bilimleri, yapı sağlığı değerlendirmesi v.b. alanlara büyük katkı sağlayan, Zaman Serilerinin zaman ve frekans alanındaki analizleri, filtrelenmesi ve elde edilen bilgilerin yorumlanması öğretilecektir. Öğrenciler jeodezik gözlemlerden bilgi çıkarımını Matlab ortamında sinyal işleme algoritmalarını kullanarak yapabilme kabiliyetine sahip olacaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Zaman Serilerinin zaman ve frekans alanında analizi ve filtrelenmesini yapabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. Bağımsız olarak araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  5. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  6. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  7. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  8. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Zaman etiketli Jeodezik gözlemlerden bilgi çıkarımı ve yorumlamasını yapabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  2. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  3. Bağımsız olarak araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Yer bilimleri ve diğer ilgili mühendislik disiplinleri ile birlikte çalışabilir ve projeler yürütebilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak
  5. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  6. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  7. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Zaman Serilerine Giriş , Zaman Serilerinin Temel Bileşenleri, Sinyal-Gürültü Oranı kavramı
2. hafta: Jeodezide Zaman serileri ve analizinin önemi, yer bilimleri ve yapı sağlığı izleme projelerine katkıları ve literatür özeti
3. hafta: Jeodezik bir zaman serisinin zaman bölgesinde analizi ve uygulaması
4. hafta: Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) ve jeodezik uygulamaları
5. hafta: Jeodezik zaman serilerinin zaman bölgesinde filtrelenmesi
6. hafta: Jeodezik zaman serilerinin frekans bölgesinde filtrelenmesi
7. hafta: Filtrelemeye ilişkin Matlab uygulamaları
8. hafta: Ara Sınav
9. hafta: Düşük frekanslı GNSS zaman serilerinin özellikleri, analizi ve hızlarının kestirimi
10. hafta: Yüksek Frekanslı GNSS zaman serilerinin özellikleri, FFT analizi ve filtrelenmesi
11. hafta: İyonosferin zaman serileri yardımıyla incelenmesi ve uygulamaları
12. hafta: Deniz seviyesindeki değişimlerin zaman serileri analizi
13. hafta: Jeodezide Uyarlamalı Filtreler ve uygulama alanları
14. hafta: Uyarlamalı filtrelemeye ilişkin Matlab uygulamaları
15. hafta*: Genel değerlendirme
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: Allen, R., L., and Mills, D., W., 2004, Signal Analysis, Time, Frequency, Scale and Structure, IEEE Press, USA
Chatfield, C.: The Analysis of Time Series, Chapman & Hall/CRC, 1996.
Sevütekin S., Nargeleçekenler M. 2005. Zaman Serileri Analizi, Nobel yayıncılık, 341 sf., Ankara
Proakis, J.G., Manolakis, D.G., Çeviri Editörü:Salor, Ö., Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications, (Sayısal Sinyal İşleme), 4. Baskıdan çeviri, Nobel yayıncılık, 1024 sf., Ankara
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 6,14 20
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 15
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 6 12
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 5 2
Ara sınav (Vize): 1 3
Final sınavı için bireysel çalışma: 6 2
Final sınavı: 1 2
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->