ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( JFM 513 )


   Temel bilgiler
Ders adı: İmar Uygulamalarında Karşılaşılan Yasal Sorunlar
Ders kodu: JFM 513
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Taşkın KAVZOĞLU
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin amacı, öğrenciye mühendislik projelerindeki mülkiyet sorunlarını çözme yeteneği hakkında bilgi aktarmak, mülkiyeti yeniden düzenleyen projelerin sorunsuz uygulanma için gerekenleri öğretmek, mülkiyet odaklı mesleki teknik sorunlar hakkında bilgi vermek ve teknik bilirkişinin özellikleri ile bilirkişi raporu düzenlemenin ilkelerini öğretmektir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Mühendislik projelerindeki mülkiyet sorunlarını çözme deneyimi ve yeteneği kazanır

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. GIS, uzaktan algılama, ölçümleme ve planlama ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlamak, analiz etmek ve çözmek
  4. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak
  5. Bilimsel bilgiye ulaşmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Mülkiyeti yeniden düzenleyen projeleri güvenli şekilde gerçekleştirebilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. GIS, uzaktan algılama, ölçümleme ve planlama ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlamak, analiz etmek ve çözmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Mülkiyet odaklı mesleki teknik sorunlar hakkında görüş ve öneri sunabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  3. GIS, uzaktan algılama, ölçümleme ve planlama ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlamak, analiz etmek ve çözmek
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  6. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 4. İmar uygulaması ve arazi düzenlemeleri konularında teknik bilirkişi raporları düzenleyebilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  2. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  3. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  4. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
  5. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Seminer/sunum
   İçerik Yukarı
1. hafta: İmar Planının Tanımı, Amacı ve Hukuki Niteliği Hakkında Genel Bilgiler
2. hafta: Plan Yapımına Dair Esaslar, Planlama Görev ve Yetkileri
3. hafta: İmar Programı, İmar Programlarının Hazırlanması ve İmar Planı Uygulama Yöntemleri
4. hafta: Kamulaştırma (İstimlak) Hakkında Genel Bilgiler, Hukuki Niteliği ve Uygulama Esasları
5. hafta: Mal Sahibinin İsteği Üzerine Yapılan İmar Planı Uygulamaları, Sınır Düzeltmesi, Ayırma (İfraz) ve Birleştirme (Tevhit) Uygulamaları, Ödev-1
6. hafta: 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulamaları(Arsa ve Arazi Düzenlemesi), Hukuki Niteliği ve Uygulama Esasları
7. hafta: Ara Sınav
8. hafta: Islah İmar Planı Uygulamaları, Hukuki Niteliği ve Türkiye’deki Uygulamaları
9. hafta: İmar Planı Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Davaya Konu Olan Konuların Değerlendirilmesi
10. hafta: Uygulama Öncesinde Karşılaşılan Sorunlar: Tapu Kadastro Verilerinden Kaynaklanan Sorunlar, Grafik Kadastro Haritasından Kaynaklanan Sorunlar, Sayısal Olmayan Kadastro Haritasından Kaynaklana Sorunlar, Uygulama İmar Planlarından Kaynaklanan Sorunlar.Ödev-2
11. hafta: Uygulama Sırasında Karşılaşılan Sorunlar: Uygulama İmar Planının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar, Uygulamayı Yapan Belediyeden Kaynaklanan Sorunlar; Taşınmaz Mal Sahiplerinden Kaynaklanan Sorunlar
12. hafta: Uygulamadan Sonra Karşılaşılan Sorunlar: Belediyeden Kaynaklanan Sorunlar; Taşınmaz Mal Sahiplerinden Kaynaklanan Sorunlar, Tahsis Edilen İmar Parseline itiraz, İmar Parselinin Hisseli Oluşuna itiraz, 3194 Sayılı İmar Yasasının 19, Maddesine Göre Yapılan Tescil ve Karşılaşılan Sorunlar, Düzenleme Bölgesinde Oluşan Kamu Alanlarının Tescili
13. hafta: Danıştay 6. Daire Kararları: İmar Planı Hakkında Kararlar, 18. Madde Uygulaması hakkında kararlar, Kamulaştırma Uygulamaları Hakkında Kararlar
14. hafta: Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri Hakkında Tartışma
15. hafta*: .
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: Aksay, B., 1999, Hukuki Açıdan Arsa ve Arazi Düzenlemesi, 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulaması Danıştay ve Yargıtay Kararları.Uzun, B.,1998, İmar Parseli Üretiminde Dikkat Edilecek Hususlar, Kentsel Alan Düzenlemelerinde İmar Planı Uygulama Teknikleri

Yıldız, F., 1999, İmar Bilgisi Planlama Mevzuat, Nobel Yayın Dağıtım
İnce, H.,2001, Arsa-Arazi Düzenlemesi ve Karşılaşılan Sorunlar, Kadastro Bilgisi, TÜ Meslek Yüksek Okulu
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 5,10 30
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 15
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 6 12
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->