ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( JFM 514 )


   Temel bilgiler
Ders adı: GPS Ölçme Tekniği I
Ders kodu: JFM 514
Öğretim üyesi: Prof. Dr. M. Halis SAKA
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersle GPS uydu sisteminin temel esasları, ölçme ve modelleme ilkeleri öğretilecekir. Bu şekilde, öğrencinin GPS ile ilgili, yüksek lisans ve doktora çalışmalarında temel bilgi alt yapısını oluşturulması amaçlanmıştır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. GPS uydu sisteminin temel esaslarını kavrayarak ölçme ve modelleme tekniklerini kullanabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  2. GIS, uzaktan algılama, ölçümleme ve planlama ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlamak, analiz etmek ve çözmek
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. GPS alanında yapabileceği bir tez çalışması için yeterli bilgi birikimine sahip olur

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  3. GIS, uzaktan algılama, ölçümleme ve planlama ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlamak, analiz etmek ve çözmek
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  5. Bağımsız olarak araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. GPS tekniği ile arazi uygulaması yapabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  2. GIS, uzaktan algılama, ölçümleme ve planlama ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlamak, analiz etmek ve çözmek
  3. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak
  4. Bağımsız olarak araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Global konum belirlemeye giriş, Koordinat sistemleri, Zaman sistemleri
2. hafta: Uydu Yörüngeleri, yörünge parametreleri ve uydu koordinatlarının hesabı.
3. hafta: GPS sinyal yapısı ve Kod ölçülerinin tanımlanması, RINEX veri yapısının incelenmesi.
4. hafta: Kod ölçüleri yardımıyla navigasyon çözümü.
5. hafta: Navigasyon çözüm algoritmaları.
6. hafta: Navigasyon çözümü için MATLAB programları ile örnek uygulamalar.
7. hafta: Taşıyıcı dalga fazı ölçüsünün tanımı ve modellenmesi, Ara Sınav
8. hafta: Rölatif konum belirlemenin temel esasları
9. hafta: Ara Sınav
10. hafta: Ölçü farklarının oluşturulması, her iki taşıyısı dalganın kombinasyonları.
11. hafta: Rölatif konum belirleme için lineerleştirilmiş modelin oluşturulması, Başlangıç faz belirsizliklerinin reel çözümü.
12. hafta: Faz sıçramaları ve düzeltme yöntemleri
13. hafta: Atmosferik etkiler ve modellemeleri
14. hafta: Başlangıç faz belirsizlikleri için tam sayı çözüm yöntemleri
15. hafta*: Matlab uygulamaları(atmosferik etkiler ve faz sıçramaları)
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: Hofmann-Wellenhof, B., Lichteneggfer, H. and Collins, I., 1993, Global Positioning System Theory and Practice, İkinci Baskı, New York.


Leick, A., 1995, GPS Satellite Surveying, John Wiley Sons, Inc., USA, N.Y

Kahveci M., Yıldız F., 2001, GPS (Global Positioning System) Global Konum Belirleme Sistemi, Nobel yayın dağıtım, Ankara.Jensen, J. R.,

Seeber, G., 1993, Satellite Geodesy, Walter de Gruyter, Berlin.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 6 10
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 15 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 2
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->