ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( JFM 515 )


   Temel bilgiler
Ders adı: GPS Ölçme Tekniği II
Ders kodu: JFM 515
Öğretim üyesi: Prof. Dr. M. Halis SAKA
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: JFM501
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersle, GPS uydu ölçmeleri ile Jeodezik Ağların kurulması ve mevcut ağların sıklaştırılması esaslarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. GPS uydu ölçmeleri ile Jeodezik Ağların kurulması uygular

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. GIS, uzaktan algılama, ölçümleme ve planlama ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlamak, analiz etmek ve çözmek
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
 2. Mevcut jeodezik ağların sıklaştırma işlemini yapar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. İleri GPS problemlerini tanımlayarak çözebilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Koordinat sistemleri, Koordinat dönüşümleri.
2. hafta: Datum kavramı ve datum dönüşümleri.
3. hafta: Üç boyutlu koordinat transformasyon yöntemleri, Dengelemeli üç boyutlu koordinat dönüşümleri, ve uyuşumsuz nokta testleri.
4. hafta: MATLAB uygulamaları(Üç boyutlu koordinat transformasyonu ve uyuşumsuz noktaların belirlenmesi)
5. hafta: GPS vektörleri ve varyans-kovaryans değerleri ile dengeleme(serbest,zorlamasız dengeleme)
6. hafta: Dengeleme sonuçlarının analizi ve uyuşumsuz ölçülerin belirlenmesi
7. hafta: GPS vektörleri ile sıklaştırma ağlarında dayanak noktalarının test edilmesi ve dayalı dengeleme.
8. hafta: MATLAB yazılımı ile uygulama (serbest dengeleme, zorlamasız dengeleme ve uyuşumsuz ölçü testleri)
9. hafta: Ara Sınav
10. hafta: Yatay konum için ortak noktalara dayalı dengelemeli dönüşümler
11. hafta: Düşey konum için ortak noktalara dayalı dengelemeli dönüşümler
12. hafta: Lokal jeoit belirleme yöntemleri
13. hafta: Lokal toposentrik koordinat sistemi ve farklı jeodezik ölçülerin üç bolutlu dengelenmesi
14. hafta: MATLAB yazılımı ile uygulama (farklı ölçülerle; zenit açıları, eğik uzunluk, yatay açılar, nivelman ve GPS vektörlerinin birlikte dengelenmesi)
15. hafta*: Proje çalışması
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: Hofmann-Wellenhof, B., Lichteneggfer, H. and Collins, I., 1993, Global Positioning System Theory and Practice, İkinci Baskı, New York.

Leick, A., 1995, GPS Satellite Surveying, John Wiley Sons, Inc., USA, N.Y

Kahveci M., Yıldız F., 2001, GPS (Global Positioning System) Global Konum Belirleme Sistemi, Nobel yayın dağıtım, Ankara.Jensen, J. R.,

Seeber, G., 1993, Satellite Geodesy, Walter de Gruyter, Berlin.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 6 10
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 15 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 2
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->