ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( JFM 516 )


   Temel bilgiler
Ders adı: İleri GPS Uygulamaları
Ders kodu: JFM 516
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi İrfan SAYIM
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu derste Uydu Navigasyon/GPS uygulamaları (Deprem/Yer hareketleri/ İyonosfer/Uzun Periodlu Yapıların Dinamik Davranışlarının izlenmesi, Sivil Havacılık/Savunma Sanayi alanında GPS uygulamaları ve GPS guvenilirliği, Uydu Navigasyonu ile Ataletsel Navigasyonun birleştirilmesi vb.) ile ilgili güncel konulara yoğunlaşılmıştır. Temel GPS bilgisi üzerine inşa edilen bu derste, uygulamalarda GPS alıcılarının kullanımı ve Matlab ortamındaki simulasyonlardan ağırlıklı olarak yararlanılacaktır. Ögrenciye yukarıda sayılan değişik uygulama örnekleri derste teorik anlatıldıktan sonra bazıları deneysel olarak yapılacaktır. Ögrencinin Uydu Navigasyon sitemlerini anlama, modellemesi ve uygulayabilmesi yetenegi kazandırılacaktır. Bu derste öğrenciye dönem içinde bir de proje hazırlama olanağı verilerek bilgilerini uygulama fırsatı tanınmaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Program Çıktılarına Katkıları

  Değerlendirme Tipi

 2. GPS alıcılarını kurabilir ve kullanabilir,

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak
  5. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  6. Bağımsız olarak araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  7. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  8. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  9. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  10. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  11. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak
  12. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
  13. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
  4. Seminer/sunum
  5. Dönem projesi
 3. Veri toplayabilir ve Matlab ortamında analiz yapabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak
  5. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  6. Bağımsız olarak araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  7. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  8. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  9. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  10. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  11. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak
  12. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
  13. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
  4. Seminer/sunum
  5. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Temel Pozisyon Hesaplamanın Konsepti
2. hafta: Modern Uydu Temelli Navigasyon Sistemlerinin Prensipleri: GPS, GLONASS ve GALILEO.
3. hafta: GPS’in Uydu Yörünge ve Navigasyon Mesajları, GPS ölçümleri ve Hataları.
4. hafta: Laboratuar Çalışmaları; GPS Log’ları (Pozisyon ve Uydu-Alıcı Mesafeleri vb.)

Ödev # 1
5. hafta: Diferansiyel GPS (DGPS) ve Augmentation Sistemleri
6. hafta: Carrier phase pozisyon hesaplama and cycle ambiguity resolution algoritmaları. optimal estimation’a giriş, Kalman filteresi, and covariance analizi.
7. hafta: Laboratuar Çalışmaları; RTK Pozisyon hesaplama

Ödev # 2
8. hafta: Gerçek deneysel verilerle Uygulamalar/Proje Konuları: Gerçek Zamanlı Yapısal İzleme, İyonosfer İzleme, Yerçekiminin GPS ile Ölçülmesi, GPS Güvenilirliğinin İzlenmesi vb.
9. hafta: Gerçek deneysel verilerle Uygulamalar/Proje Konuları: Kişisel çalışma için proje konularının belirlenmesi/dağıtılması
10. hafta: Proje için Saha/Laboratuar Çalışması: Veri Analizi
11. hafta: Proje için Saha/Laboratuar Çalışması: Veri Analizi
12. hafta: Proje için Saha/Laboratuar Çalışması: Veri Analizi
13. hafta: Proje için Saha/Laboratuar Çalışması: Veri Analizi
14. hafta: Proje için Saha/Laboratuar Çalışması: Rapor ve Sunuş için hazırlık
15. hafta*: Proje Sunuşları
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: 1) P. Misra, and P. Enge, “Global Positioning System, Signals, Measurements, and Performance,” Gang Jamuna Press, 2001

2) Parkinson, B. W., et.al.,“ Global Positioning System: Theory and Applications,” Volume 1 & 2, American Institute of Aeronautics and Astronautics Inc., Washington,1996

3) The Global Positioning System and Inertial Navigation, Farrell and Barth, McGraw Hill,1999

4) Global Positioning Systems, Inertial Navigation and Integration, Grewal, Weill and Andrews, Wiley Interscience, 2001
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 5 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 6,8 30
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 6 10
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 15 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 2
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->