ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( JFM 517 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Endüstriyel Fotogrametri
Ders kodu: JFM 517
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Bahadır ERGÜN
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin amacı öğrenciye endüstriyel fotogrametrinin temellerini sayısal fotogrametrik altlığa dayalı şekilde anlatabilmek ve öğrencinin endüstriyel fotogrametrik disiplinler arası çalışmalarda zorlanmadan uygulama yapabilmesini sağlamaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Endüstriyel fotogrametrinin temelleri konusunda gerekli bilgilerle endüstriyel fotogrametride kullanılan resim elde etme sistemlerini kullanabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak
  4. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  6. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
  7. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Endüstriyel fotogrametrinin temel matematik pirensipleri ile endüstriyel kameraların kalibrasyonunu yapabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  5. Bağımsız olarak araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  6. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  7. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  8. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
  9. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Uygulama olarak PI-3000 ve Pictran yazılımları ile ölçme ve değerlendirme yazılımlarını kullanabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  6. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  7. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
  8. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Dijital Fotogrametrinin Temelleri: Dijital fotogrametride kullanılan matematiksel formülasyon ve bu matematik bağıntıların temelini oluşturan optik fizik koşulları incelenir.
2. hafta: Endüstriyel Fotogrametride Donanım Yapısı:Dijital kamera yapısı ve optik-elektronik algılıyıcıların donanım özellikleri incelenir.
3. hafta: Endüstriyel Fotogrametride Donanım Yapısı: Dijital Video kamera donanımlarının özellikleri ve endüstriyel video kamera donanımlarının gelişimi incelenir.
4. hafta: Endüstriyel Fotogrametride Veri Yapısı: Raster veri yapısının temelleri ve dosya formatları incelenir.
5. hafta: Endüstriyel Fotogrametride Veri Yapısı: Video veri yapılarının dosya formatları ve kullanım alanları incelenir.
6. hafta: Endüstriyel Fotogrametride Yazılım Yapısı: Sayısal fotogrametrik yazılım yapısı ile endüstriyel uygulama nasıl yapılır incelenir.
7. hafta: Endüstriyel Fotogrametride Sistem Kurulumu: Fotogrametrik ölçme sistemlerinin tasarım ve kurulum aşamaları, donanımsal olarak incelenir.
8. hafta: Ara Sınav
9. hafta: Endüstriyel Fotogrametride Sistem Kurulumu:Fotogrametrik ölçme sistemlerinin tasarım ve kurulum aşamaları, yazılım tabanında incelenir.
10. hafta: Endüstriyel Fotogrametride Kalibrasyon: Optik-Elektronik donanım geometrik ve radyometrik kalibrasyonları incelenir.
11. hafta: Endüstriyel Fotogrametride Kalibrasyon: Fotogrametrik ölçme sistemlerinin sistem kalibrasyonu ve çalışma sistematiği incelenir.
12. hafta: Endüstriyel Fotogrametride Sistem Analizi: Ölçme sistemlerinin kurulum aşamasına dayalı simülasyon ve doğruluk analizlerinin yapılması çalışması incelenir.
13. hafta: Uygulama: Fotogrametri laboratuvarında Yakın-resim ölçme sisteminde üç boyutlu cisim ölçme ve modelleme çalışması.
14. hafta: Uygulama: Fotogrametri laboratuvarında Yakın-resim ölçme sisteminde üç boyutlu cisim ölçme ve modelleme çalışması.
15. hafta*: Uygulama: Fotogrametri laboratuvarında Yakın-resim ölçme sisteminde üç boyutlu cisim ölçme ve modelleme çalışması.
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Computer Vision and Applications, Bernd Jahne, ISBN: 0123797772, Academic Press, 2001
Photogrammetry, 1993 Vol: I-II , Karl Kraus, ISBN:3427786846, Dümmler&Verlag ,1993
Close Range Photogrammetry and Machine Vision, K.B. Atkinson, ISBN:187032446X, Whittles Publishing, 1996
Önerilen kaynaklar: Nahbereichs Photogrammetrie, Thomas Luhmann, ISBN:387907321X, Wichmann, 2000
Non-Topographic Photogrammetry, H. M. Karara, ISBN:0944426107, ASPRS,1989

  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 13-15 5
Proje: 0 0
Ödev: 7-15 5
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 5 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 6 10
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 2 2
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->