ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( JFM 519 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Uzaktan Algılamada Görüntü Analiz Teknikleri ve Uygulamaları
Ders kodu: JFM 519
Öğretim üyesi: Doç. Dr. İsmail ÇÖLKESEN
AKTS kredisi: 7,5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin temel amacı uydu görüntülerinin pratikte kullanımı ve yorumlanması üzerine odaklanarak, uzaktan algılama teknolojilerinin kullanımı hakkında detaylı bilgiler vermektir. Bu ders ile öğrenciler uzaktan algılamada sayısal görüntü işleme tekniklerinin temel teorisi, uygulamalar ve kullanılan yöntemleri sık kullanılan görüntü işleme yazılımlarında uygulamalarıyla birlikte öğrenmeleri mümkün olacaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Uzaktan algılanmış görüntülerin geometrik ve spektral özelliklerini tanımlayabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. GIS, uzaktan algılama, ölçümleme ve planlama ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlamak, analiz etmek ve çözmek
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Yeryüzü ve Çevre bilimleri ile ilişkili problemlerin çözümünde uzaktan algılama teknolojilerinin kullanımına yönelik deneyim kazanırlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. GIS, uzaktan algılama, ölçümleme ve planlama ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlamak, analiz etmek ve çözmek
  2. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
  2. Dönem projesi
 3. Temel uzaktan algılama alanındaki yazılımlarıı kullanmada ve dijital görüntü işleme metotlarını etkin bir biçimde uygulanmasında deneyim kazanırlar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. GIS, uzaktan algılama, ölçümleme ve planlama ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlamak, analiz etmek ve çözmek
  4. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
  2. Seminer/sunum
   İçerik Yukarı
1. hafta: Uzaktan algılama teknolojileri, uydu platformları, algılama sensörleri ve kullanım alanlarına ilişkin örnekler
2. hafta: Uydu görüntülerinin temel özellikleri (geometrik, radyometrik ve spektral ). ERDAS ve ENVI programlarının tanıtımı, uydu görüntülerinin görüntülenmesi, örnek uydu görüntülerinin temel özelliklerinin incelenmesi.
3. hafta: Uzaktan algılamada görüntü analizi ve ön İşlemler (atmosferik, radyometrik düzeltmeler).Örnek uydu görüntüleri kullanılarak ERDAS ve ENVI programlarında atmosferik düzeltme işlemlerine ilişkin uygulamalar.
4. hafta: Uzaktan algılamada görüntü analizi ve ön İşlemler (geometrik düzeltmeler).Örnek uydu görüntüleri kullanılarak ERDAS ve ENVI programlarında geometrik düzeltme işlemlerine ilişkin uygulamalar.
5. hafta: Uzaktan algılamada görüntü dönüşümleri ve uygulamaları (temel bileşenler analizi, bağımsız bileşenler analizi, ton-doygunluk-yoğunluk dönüşümleri). Örnek uydu görüntüleri kullanılarak ERDAS ve ENVI programlarında görüntü dönüşümlerine ilişkin uygulamalar.
6. hafta: Uzaktan algılamada görüntü dönüşümleri ve uygulamaları (Bant oranlama, vejetasyon indeksleri ve doku özellikleri). Örnek uydu görüntüleri kullanılarak ERDAS ve ENVI programlarında görüntü dönüşümlerine ilişkin uygulamalar.
7. hafta: MATLAB programında uydu görüntülerinin yüklenmesi, işlenmesi ve vejetasyon İndekslerinin Hesaplanmasına yönelik Program Yazılımı.
8. hafta: Ara sınav
9. hafta: Nesnelerin spektral özellikleri, yersel spektral ölçüler, Spektro-radyometre ölçümleri ve spektral özelliklerin analizi, spektral kütüphane oluşturulması, kullanımı ve uygulama alanları.
10. hafta: Arazide ve laboratuvar ortamında ASD Field Spec3 spektral radyo metre cihazı ile faklı nesneler için spektral ölçümlerin yapılması ve spektral kütüphane oluşturulması ve uydu görüntüleri ile ilişkilendirilmesine yönelik uygulama.
11. hafta: Uzaktan algılamada görüntü kaynaştırma ve kullanılan temel algoritmaların çalışma prensiplerinin incelenmesi. Örnek uydu görüntüleri kullanılarak ERDAS ve ENVI programlarında görüntü kaynaştırma işlemlerine ilişkin uygulamalar.
12. hafta: Uydu görüntüleri üzerinden tematik bilgi çıkarımı. Sınıflandırma yaklaşımları hakkında temel bilgiler ve çalışma prensipleri. Örnek uydu görüntüleri kullanılarak ERDAS ve ENVI programlarında kontrolsüz sınıflandırma işlemine ilişkin uygulamalar.
13. hafta: Uydu görüntüleri üzerinden tematik bilgi çıkarımı. Kontrollü sınıflandırma yaklaşımı, sınıflandırma öncesi gerçekleştirilen ön işlemler ve doğruluk analizleri. Örnek uydu görüntüleri kullanılarak ERDAS ve ENVI programlarında kontrollü sınıflandırma işlemine ilişkin uygulamalar.
14. hafta: Uydu görüntüleri yardımıyla değişim analizleri, kullanılan teknikler ( görüntü farkı, görüntü oranlama, değişim vektör analizi vb.) ve değişim analizlerinin uygulama alanları. Örnek uydu görüntüleri kullanılarak ERDAS ve ENVI programlarında değişim analizli işlemine ilişkin uygulamalar.
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: - Mather, P.M. & Koch, M. (2011). Computer Processing of Remotely-Sensed Images: An Introduction. 4th Edition. Chichester, UK: Wiley-Blackwell.
- Lillesand, T.M., Kiefer, R.W. & Chipman, J.W. (2015). Remote Sensing and Image Interpretation. 7th edition, New York, USA: John Wiley & Sons.
- Campbell, J.B & Wynne, R.H. (2011). Introduction to Remote Sensing (5th ed.), NewYork, USA: The Guilford Press.
- Richards, J.A. (2013). Remote Sensing Digital Image Analysis: An Introduction. Fifth Edition. New York, USA: Springer-Verlag.
- Congalton, R.G., and Green, K., 1998, Assessing the accuracy of remotely sensed data: principles and practices, Lewis Publishers.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 2-6, 10-13 10
Proje: 15 10
Ödev: 7 10
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 15
Ders dışı bireysel çalışma: 3 15
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 5 10
Dönem projesi: 10 2
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->