ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( JFM 523 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Bilgisayar Görmesi ve Görüntü İşleme
Ders kodu: JFM 523
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Taşkın KAVZOĞLU
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin amacı öğrencilere sayısal görüntü işleme tekniklerinin uzaktan algılanmış görüntülere nasıl uygulandığını,ham uzaktan algılama görüntülerinin ön işlemlerden geçirilerek nasıl daha kullanışlı hale geldiğini, hangi uzaktan algılama problemi için hangi sayısal görüntü işleme tekniğinin kullanılması gerektiğini, sayısal görüntü işleme tekniklerini bilinen yazılımlar ile uzaktan algılama problemlerine uygulayabileceğini öğretmektir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Sayısal görüntü işleme tekniklerini uzaktan algılanmış görüntülere uygular

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. GIS, uzaktan algılama, ölçümleme ve planlama ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlamak, analiz etmek ve çözmek
  3. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
 2. Farklı veriler ve problemler için en uygun görüntü işleme teknikleri kullanır

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Ham uzaktan algılanmış görüntü verisinde gerekli düzeltmeleri uygular

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Dijital görüntü işlemeye giriş
2. hafta: Uydu görüntülerinin radyometrik hatalardan arındırılması
3. hafta: Uydu görüntülerinin atmosferik düzeltmesinin yapılması, ilgili teknikler ve uygulamaları
4. hafta: Geometrik rektifikasyonun temelleri, uygulanacak metotlar ve yaklaşımlar ile bunların avantaj ve dezavantajları
5. hafta: Örnek görüntüler için radyometrik ve geometrik düzeltme uygulamasının yapılması, Ödev-1
6. hafta: Görüntülerdeki kontrastı artırmaya yönelik uygulanacak yöntemler. Lineer kontrast, histogram eşitleme, density-slicing yaklaşımları
7. hafta: Ara Sınav
8. hafta: Görüntülerin temel analizleri hakkında genel bilgiler. Görüntülerle aritmetik operasyonlar.
9. hafta: RGB ve IHS dönüşümleri ile uygulamaları
10. hafta: PVI, NDVI ve Principal Components Analysis teknikleri hakkında detaylı bilgiler. Ödev-2
11. hafta: Konumsal ve frekansa dayalı filtreleme, Fourier analizi ile görüntü filtreleme
12. hafta: Görüntü sınflandırmaları: denetimli ve denetimsiz sınıflandırmalar
13. hafta: Denetimli ve denetimsiz sınıflandırma uygulamaları, mikrodalga (radar) görüntüleri ile elde edilen görüntülerin analizi, speckle etkisinin giderilmesi
14. hafta: Optik ve radar görüntülerinin birleştirilmesi, birlikte değerlendirilmesi, intereferometrik radar uygulamaları, hiperspektral görüntülerin değerlendirilmesi (DAIS 7916 ve Hyperion örnekleriyle uygulama).
15. hafta*: .
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: Mather, P. M., 1999, Computer processing of remotely-sensed images: an introduction: Chichester, John Wiley.
Jensen, J. R., 1996, Introductory digital image processing - a remote sensing perspective: London, Prentice Hall.
Lillesand, T. M., and R. W. Kiefer, 1994, Remote sensing and image interpretation: New York, John Wiley & Sons.
Campbell, J. B., 1987, Introduction to remote sensing: London, The Guilford Press.
Maktav, D. ve Sunar, F., 1991, Uzaktan algılama, kantitatif yaklaşım: İstanbul, Hürriyet Ofset A.Ş.
Barrett, E.C., and Curtis, L.F., 1999, An introduction to environmental remote sensing, Routledge.
Congalton, R.G., and Green, K., 1998, Assessing the accuracy of remotely sensed data: principles and practices, Lewis Publishers.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 5,10 30
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 2 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 10 10
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 5 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->