ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( JFM 527 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Panoramik Görüntü Elde Etme ve İşleme Teknikleri
Ders kodu: JFM 527
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Cumhur ŞAHİN
AKTS kredisi: 7,5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: Güz ve Bahar, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Tek bir görüntüde 360 derece görüntüleme sağlayan kameralara ilişkin uygulamalar özellikle üretimin kolaylaşması ve görüntü işleme hızının artması nedeniyle son yıllarda önemli bir artış göstermiştir. Panoramik fotogrametri teknikleri, yakın gelecekte, merkezi izdüşüm kameralarına göre çok daha az resme ihtiyaç duyulması nedeniyle, en çok kullanılacak fotogrametri algoritmaları haline gelecektir. Bu dersin temel amacı günümüzde kullanılan panoramik algılama tekniklerinin temel kavramları, uygulama alanları hakkında detaylı bilgi vermektir. Bu dersi alan öğrenciler panoramik görüntü elde etme tekniklerinden herbirinin matematiksel modellerini öğretilecektir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Küresel görüntü elde etme tekniklerini temelleri ve panoramik kamera donanımlarını tanır.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Panoramik görüntü elde etme sistemlerinin donanım yapısına ve ölçme prensiplerine bağlı olarak veri işlemesi yapabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Ladybug2 donanım ve LadybugCapPro panoramik görüntüleme yazılımını yazılımlarını kullanabilirler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  5. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 4. Literatür taraması yapabilir ve örnek bir projenin sonuçlarını sunabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  2. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak
  3. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Panoramik görüntü tanımı, panoramik görüntü elde etme teknikleri, stereo panorama kavramı
2. hafta: Panoramik görüntü elde etme tekniklerinin farklılıkları; birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları, panoramik görüntü elde etme sistemlerinin kullanımına ilişkin uygulama örnekleri
3. hafta: Yansımalı (Aynalı) sistemlerin tanımı, tek merkezli, çok merkezli yansımalı sistem kavramı, yansımalı sistemlerin ayna dizaynı ve kamera sistemleri
4. hafta: Çoklu kamera sistemleri ile elde edilen panoramik görüntülerin projeksiyon modeli
5. hafta: Çoklu kamera sistemlerinde cisim, blok, resim koordinatları arasındaki transformasyon metodolojisi (dönüşüm algoritmaları)
6. hafta: Balıkgözü Merceklerin tanımı ve yapısı, balıkgözü merceklerde kullanılan equidistance, equisolid, projeksiyon modelleri
7. hafta: Balıkgözü merceklerde kullanılan stereographic, orthogonal projeksiyon modelleri, projeksiyon modelleri,
8. hafta: Vize
9. hafta: Doğrudan tarama yöntemi ve kullanılan koordinat sistemleri
10. hafta: Doğrudan tarama yönteminde hata kaynakları
11. hafta: Birleştirme tekniği
12. hafta: Çoklu Kamera Sistemlerinden Ladybug2 donanımı ve LadybugCapPro panoramik görüntüleme yazılımıyla örnek uygulama
13. hafta: Balıkgözü mercek kalibrasyonu ve örnek uygulama
14. hafta: Dönem Projesi
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: 1. Benosman, R. and Kang, S.. (eds), 2001. Panoramic Vision: Sensors, Theory and Applications. Springer, Berlin.
2. Aghajan, H., Cavallaro, A., (eds), 2009, Multi-Camera Networks, Academic Press, eBook ISBN: 9780080878003, 624 sayfa.
3. Faugeras, O., Luong, QT., 2001, “The Geometry of Multiple Images”, MIT Press, ISBN: 9780262062206, 668 sayfa
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 35
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 14 10
Ödev: 14 5
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 13
Ders dışı bireysel çalışma: 3 15
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 3 8
Dönem projesi: 3 14
Dönem projesi sunumu: 1 3
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 3 7
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->