ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( JFM 532 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Jeodezide Özel Konular
Ders kodu: JFM 532
Öğretim üyesi: Prof. Dr. M. Halis SAKA
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersle Jeodezik uygulamalar açısından güncel konular ve yöntemlerin öğencinin ilgi alanı ve tez çalışması çerçevesinde öğrenmesi ve geliştirmesi amaçlanmıştır. Özel ölçme problemlerine ilişkin modelleme, ölçme yöntemi ve donanımının şeçimi konularında öğrenciye beceri kazandırılması amaçlammıştır.

   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Güncel jeodezi prpblemleri ve uygulamaları konularında detaylı bilgiye sahip olur

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  2. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Bağımsız olarak araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Özel jeodezi ölçme problemlerini modelleyebilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. GIS, uzaktan algılama, ölçümleme ve planlama ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlamak, analiz etmek ve çözmek
  4. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak
  5. Bilimsel bilgiye ulaşmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. İleri ölçme yöntemleri ve ekipmanlar konusunda ileri seviyede bilgi kazanır

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  2. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Bağımsız olarak araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Jeodezik yöntemlerle yer kabuğu hareketlerinin izlenmesi
2. hafta: Kinematik ölçme yöntemleri ve uygulama alanları
3. hafta: Uydu ölçmeleri ve yersel ölçme yöntemlerinin birlikte kullanımı
4. hafta: Mühendislik ölçmeleri
5. hafta: Demiryolları kontrol ve yenileme ölçmeleri
6. hafta: Farklı ölçü yöntemlerinin entegrasyonu
7. hafta: Kalman filtresi ve jeodezik uygulamaları
8. hafta: Yapay zeka yöntemlerinin jeodezik problemlere uygulanması
9. hafta: Ara Sınav
10. hafta: Wavelet dönüşümü ve jeodezik problemlere uygulanması
11. hafta: Araç takip sistemi için GPS sistem tasarımı
12. hafta: Lazer tarayıcı verilerinin filtrelenmesi için teknikler
13. hafta: Jeodezik ağların tasarım ve optimizasyon yöntemleri
14. hafta: Jeodezik koordinat sistemleri ve dönüşümler
15. hafta*: MATLAB yazılımı ile uygulamalar
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: Koch, K. R., 1988, Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Linear Models, Berlin, Springer-Verlag.

Mikhail, E. M., 1976, Observations and Least Squares, New-York, Dun-Donnelley Publisher.

Rao, C. R., Mitra, S. K., 1971, Generalized Inverse of Matrices and its Applications, New-York, John Wiley and Sons.

Torge, W., 1991, Geodesy, Walter de Gruyter, Berlin.

Seeber, G., 1993, Satellite Geodesy, Walter de Gruyter, Berlin.

Cocard, M., 1995, High Precision GPS Processing in Kinematic Mode, Technical Report: Volume 52, Institute für Geodesie und Photogrametterie, Zurich, Switzerland.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 6 10
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 15 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 2
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->