ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( JFM 533 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Lineer Modellerde Parametre Tahmini ve Hipotez Testleri
Ders kodu: JFM 533
Öğretim üyesi: Prof. Dr. M. Halis SAKA
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu ders ile jeodezik ölçülerin istatistik yöntemlerle değerlendirilmesi ve sonuçların analiz edilebilme yeteneğinin öğrenciye kazandırılması amaçlanmaktadır. Öğrencinin karşılaşabileceği özel problemlerde uygun istatistik gereçleri kullanabilme kabiliyetinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Jeodezik ölçülerin istatistik yöntemlerle değerlendirilmesi ve sonuçların analiz edilebilme yeteneğinin kazanır

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  3. Bağımsız olarak araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Karşılaşabileceği özel problemlerde uygun istatistik araçları kullanabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  5. Bağımsız olarak araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. İstatistiksel model tasarlayabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. GIS, uzaktan algılama, ölçümleme ve planlama ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlamak, analiz etmek ve çözmek
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Olasılık kuramına giriş, Rastlantısal değişkenlerin dağılımları, Bağımsız değişkenler.
2. hafta: Rastlantısal değişkenlerin momenti ve ümit değeri, Kovaryans yayılma yasası ve korelasyon matrisi, rastlantisal değişken vektörlerin kovaryansları.
3. hafta: Normal dağılım, Özel dağılımlar, Normal dağılım için tablo değerlerinin MATLAB yazılımıyla hesaplanması.
4. hafta: Gamma dağılımı, Beta dağılımı, Çok değişkenli normal dağılım, Normal dağılımlı rastlantısal değişkenlerin bağımsızlığı.
5. hafta: Normal dağılımlı rastlantısal değişkenlerin lineer fonksiyonlarının dağılımı, Normal dağılımlı rastlantısal değişkenlerin toplamının dağılımı.
6. hafta: Test dağılımları, Chi-kare dağılımı, Fisher dağılımı, Fisher dağılımı için dağılım fonksiyonu tablo değerlerinin hesaplanması
7. hafta: t dağılımı, Karesel formlar, Karesel formların dağılımı, Karesel formların bağımsızlığı
8. hafta: Lineer modellerde parametre tahmini, parametre tahmin yöntemleri, Nokta tahmini, Ümit değerine sadık en iyi tahmin, En küçük kareler yöntemi, Maximum likelihood yöntemi.
9. hafta: Ara Sınav
10. hafta: Gauss-Markoff modeli, Tanımı ve lineerleştirmesi. Gauss-Markoff modelinde dengeleme sonuçlarının dağılımı.
11. hafta: Şart denklemli Gauss-Markoff modeli.
12. hafta: Şart denklemleriyle hipotez testleri.
13. hafta: Uyuşumsuz ölçü testi. Örnek veri setiyle MATLAB uygulamaları.
14. hafta: Deformasyon Analizi, Ölçü çiftlerinde ve guruplarında uyuşumsuzluk testi.
15. hafta*: Jeodezik kontrol ağlarında uygulamalar.
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: Koch, K. R., 1988, Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Linear Models, Berlin, Springer-Verlag.

Mikhail, E. M., 1976, Observations and Least Squares, New-York, Dun-Donnelley Publisher.

Rao, C. R., Mitra, S. K., 1971, Generalized Inverse of Matrices and its Applications, New-York, John Wiley and Sons.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 6 10
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 15 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 2
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->