ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( JFM 534 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Navigasyon Sistemlerinde Özel Konular
Ders kodu: JFM 534
Öğretim üyesi: Doç. Dr. İsmail ÇÖLKESEN
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Konu öğrencinin araştırma alanındaki uzmanlık ihtiyaçlarına göre seçilecektir. Ders spesifik araştırma alanında, sınıf içi anlatım, seminer, litaratür inceleme gibi çalışmalar yanında lab çalışmalarınıda içerebilir. Öğrencinin dönem sonunda çalışmasını sunuş haline getirip sunma fırsatına sahiptir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Uydu Navigasyon sitemlerini anlar ve uygulamalarını yorumlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak
  5. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  6. Bağımsız olarak araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  7. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  8. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  9. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.

  Değerlendirme Tipi

  1. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
  2. Seminer/sunum
  3. Dönem projesi
 2. GPS alıcılarını kurabilir ve kullanabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak
  5. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  6. Bağımsız olarak araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  7. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  8. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  9. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  10. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
  11. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 3. Veri toplayabilir ve analiz yapabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  3. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak
  4. Bağımsız olarak araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  5. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  6. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  7. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  8. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.

  Değerlendirme Tipi

  1. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
   İçerik Yukarı
1. hafta: Navigasyon Sistemlerine Giriş ve konu seçimi
2. hafta: Uydu-temmelli modern navigasyon sistemlerinin prensipleri (GPS)
3. hafta: Lab çalışması / Bagımsız Araştırma Çalısması
4. hafta: Diferansiyel GPS (DGPS) ve uygulamaları
5. hafta: Lab çalışması / Bagımsız Araştırma Çalısması
6. hafta: Carrier phase konum belirleme ve cycle ambiguity çözüm algoritmaları & Lab çalışması
7. hafta: Navigasyon güvenilirlik izleme (RAIM) & Lab çalışması
8. hafta: Navigasyon güvenilirlik izleme (LAAS) & Lab çalışması
9. hafta: Navigasyon güvenilirlik izleme (WAAS) & Lab çalışması
10. hafta: Ara sınav
11. hafta: Optimal hesaplamaya giriş
12. hafta: Kalman filtreleri, and kovaryans analizi
13. hafta: Lab çalışması / Bagımsız Araştırma Çalısması
14. hafta: Atalatsel sensörler ve navigasyon sistemlerine entegrasyonu & Lab çalışması
15. hafta*: Lab çalışması / Bagımsız Araştırma Çalısması
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: 1- P. Misra, and P. Enge, “Global Positioning System, Signals, Measurements, and Performance,” Gang Jamuna Press, 2001,

2-The Global Positioning System and Inertial Navigation, Farrell and Barth, McGraw-Hill, 1999,

3- Global Positioning Systems, Inertial Navigation and Integration, Grewal, Weill and Andrews, Wiley Interscience, 2001
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 10 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 3-5-10-12-14 40
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 30
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 16
Ders dışı bireysel çalışma: 6 5
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 10 5
Dönem projesi: 30 1
Dönem projesi sunumu: 3 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->