ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( JFM 535 )


   Temel bilgiler
Ders adı: GNSS Verilerinin Spektral Analizi
Ders kodu: JFM 535
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin PEHLİVAN
AKTS kredisi: 7,5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2020, Güz
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Fourier Dönüşümü yöntemi ile GNSS verilerinin spektral analizinden periyodik bilgiler elde etmek mümkündür. Bu ders kapsamında GNSS verilerinin spektral analiz metodolojisi incelenecek ve çeşitli uygulamalar yapılacaktır. Genel olarak bu dersin amacı spektral analiz yöntemlerini öğretmektir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Genel olarak GNSS verilerinin ve zaman serilerinin temel bileşenlerini analizi ve filtreleme işlemlerinin yapılması.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Spektral analiz yöntemleri hakkında temel bilgilere sahip olarak, GNSS verilerinden periyodik bilgi elde etmek için Fourier Dönüşümü ile spektral analiz yönteminin kullanılması.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  5. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. GNSS ile kaydedilen koordinat zaman serilerinin yüksek ve düşük frekanslı bileşenlerini analiz etmek, yüksek binaların salınımlarını belirlemek, tektonik hareketleri etkileyen iç mekanizmayı anlamak ve diğer uygulamalarda spektral analiz yöntemlerinin kullanılması.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: GNSS verisinin genel yapısı ve genel kavramlar hakkında bilgiler.
2. hafta: Zaman serilerinin genel yapısı ve Matlab'a giriş
3. hafta: Sİnyaller ve sistemler (Ayrık zamanlı sinyaller ve sistemler)
4. hafta: Dijital sinyal işlemeye giriş
5. hafta: Zaman serilerinin bileşenleri ve spektral analiz yöntemleri

6. hafta: Zaman-frekans kavramı , zaman ve frekans boyutunda analiz
7. hafta: Ayrık zamanlı sinyaller için Fourier dönüşümü
8. hafta: Ara Sınav
Frekans alanında örnekleme, DFT ve özellikleri
9. hafta: Hızlı fourier dönüşümü (FFT) kullanarak frekans analizi

10. hafta: FFT algoritmaları
11. hafta: Fourier dönüşüm eşitlikleri ile sinyal frekans dağılımının belirlenmesi
12. hafta: GNSS koordinat verilerinin fast fourier dönüşüm algoritmaları ile spektral analizi
13. hafta: Spektral analiz sonuçlarının değerlendirilmesi.
Frekans spektrumunda anlamlı frekansların belirlenmesi
14. hafta: Ters fourier dönüşüm algoritmaları ile filtreleme.
15. hafta*: --
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Geodetic Time Series Analysis in Earth Sciences, Jean-Philippe Montillet, Machiel S. Bos, Springer Nature Switzerland AG, 2020
Önerilen kaynaklar: New Advanced GNSS and 3D Spatial Techniques: Applications to Civil and Environmental Engineering, Geophysics, Architecture, Archeology and Cultural Heritage, Raffaela Cefalo , Edited by Janusz B. Zielinski , Edited by Maurizio Barbarella, Switzerland, 2018.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 3,6,10 20
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 4 16
Ders dışı bireysel çalışma: 4 8
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 4 3
Dönem projesi: 4 12
Dönem projesi sunumu: 4 3
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 4 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 4 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->