ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( JFM 546 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Java Programlama Dili ve Uygulamaları
Ders kodu: JFM 546
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Bahadır ERGÜN
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin amacı öğrenciye nesne yönelimli bir programlama dili olan Java yapılarını ve yazım kurallarını öğretmektir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Nesne yönelimli Java programlama dili yazım kurallarını ve derleyici arayüzlerini tanırlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  2. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  3. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  4. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Java ile yazılmış sınıf yapısı ve program içeriklerini tanımlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  2. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  3. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  4. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Mesleki temel hesapları yapabilen Java programları yazabilirler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  2. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak
  3. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  5. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Nesne Yönelimli Programlama
2. hafta: Javaya Giriş ve Eclips Arayüzü
3. hafta: Java Veri Tipleri, Değişkenler ve Diziler
4. hafta: Java Operatörleri
5. hafta: Java Kontrol Deyimleri
6. hafta: Java Metot ve Sınıfları
7. hafta: Java Miras,Paket ve Arabirimler
8. hafta: Ara Sınav
9. hafta: Java İstisna İşleme ve Çok Kanallı Programlama
10. hafta: Java da Applet ve Girdi Çıktı Okuma
11. hafta: Genel Java Kütüphaneleri
12. hafta: Java Fasulye Kullanımı
13. hafta: Java Uygulama Çalışması Ödevi
14. hafta: Java Uygulama Çalışması Ödevi
15. hafta*: Java Uygulama Çalışması Ödevi
16. hafta*: Genel Değerlendirme
Ders kitapları ve materyaller: Java 2, Herberd Schildt, ISBN: 9753168667, Alfa Basım, 2001
A numerical Library in Java for Scientists and Engineers, Hang T. Lay, ISBN: 1584884304, Chapman & Hall Press, 2004
Önerilen kaynaklar: Java for Engineers and Scientists, Gary J. Bronson, ISBN: 0534384536, Thomson Brooks/Cole, 2003
Java How to Program, H.M. Deitel, ISBN: 0131202367, Pearson Education, 2003
Beginning Java 2, Ivor Horton, ISBN: 1861003668, Wrox Press, 2000

  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 20
Dönem içi diğer çalışmalar: 13 -15 10
Proje: 2-15 60
Ödev: 5 10
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Final sınavı: 0 0
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 3 2
Ödev: 3 10
Dönem projesi: 5 12
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 3 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 0 0
Final sınavı: 0 0
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->