ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( JFM 554 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Arazi Kullanımı ve Arazi Örtüsü Değişimi Tespiti İçin Modelleme Teknikleri
Ders kodu: JFM 554
Öğretim üyesi: Doç. Dr. İsmail ÇÖLKESEN
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Arazi kullanımı ve arazi örtüsü değişiminin belirlenmesi özellikle, izleme, değerlendirme, planlama ve ileriye dönük tahmin çalışmaları için büyük öneme sahiptir. Bu dersin temel amacı arazi kullanımı ve arazi örtüsü değişimi tespiti üzerine odaklanarak, kullanılan modelleme teknikler hakkında detaylı bilgiler vermektir. Bu ders ile öğrenciler değişim tespitinin temel teorisini, işlem adımlarını ve kullanılan yöntemleri sık kullanılan görüntü işleme yazılımlarında uygulamalarıyla birlikte öğrenmeleri mümkün olacaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Arazi kullanımının ve arazi örtüsünün değişiminin belirlenmesinde kullanılan tekniklerin temellerini kavrar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. GIS, uzaktan algılama, ölçümleme ve planlama ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlamak, analiz etmek ve çözmek
  3. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 2. Yeryüzü ve Çevre bilimleri ile ilişkili problemlerin çözümünde uzaktan algılama teknolojilerinin kullanımına yönelik deneyim kazanırlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. GIS, uzaktan algılama, ölçümleme ve planlama ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlamak, analiz etmek ve çözmek
  2. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
  3. Dönem projesi
 3. Literatür taraması yapabilir ve örnek bir projenin sonuçlarını sunabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  2. GIS, uzaktan algılama, ölçümleme ve planlama ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlamak, analiz etmek ve çözmek
  3. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak
  4. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Arazi kullanımı ve arazi örtüsü kavramlarının tanımlanması. Arazi kullanımı ve arazi örtüsü sınıflandırma sistemleri.
2. hafta: Uzaktan algılamada değişim tespiti teknikleri ve uygulamaları
3. hafta: Değişim tespit analizinde temel ön işlem adımları (Uydu görüntülerinin radyometrik ve atmosferik düzeltilmesi, uydu görüntülerinin geometrik düzeltmesi)
4. hafta: Cebir-tabanlı değişim belirleme teknikleri (görüntü farkı, görüntü oranlama vb.)
5. hafta: Cebir tabanlı teknikler ile değişim tespit analizi: Sentinel-2 görüntüleri ile yanmış alanların tespiti ve haritalanması. Ödev-1.
6. hafta: Cebir tabanlı teknikler ile değişim tespit analizi: Sentinel-2 görüntüleri ile taşkın haritalama. Ödev-2.
7. hafta: Cebir tabanlı teknikler ile değişim tespit analizi: Optik uydu görüntüleri ile deprem sonrası değişimlerin tespiti. Ödev-3
8. hafta: Cebir tabanlı teknikler ile değişim tespit analizi: Optik uydu görüntüleri ile volkan izlenmesi. Ödev-4
9. hafta: Cebir tabanlı teknikler ile değişim tespit analizi: Optik uydu görüntüleri ile sulak alanların izlenmesi. Ödev-5
10. hafta: Sınıflandırma-tabanlı değişim belirleme teknikleri (Sınıflandırma yaklaşımları hakkında temel bilgiler ve çalışma prensipleri, sınıflandırma sonrası karşılaştırma, kontrolsüz değişim belirleme teknikleri).
11. hafta: Örnek uydu görüntüleri kullanılarak görüntü işleme programlarında sınıflandırma tabanlı değişim belirleme işlemlerine ilişkin uygulamalar. Dönem Projesi : Arazi kullanımı ve arazi örtüsü değişimlerin haritalanması.
12. hafta: Dönüşüm-tabanlı değişim belirleme teknikleri (temel bileşenler analizi, Tasseled Cap dönüşümü vb.)
13. hafta: Örnek uydu görüntüleri kullanılarak görüntü işleme programlarında dönüşüm tabanlı değişim belirleme işlemlerine ilişkin uygulamalar.
14. hafta: Değişim tespit analizlerinde güncel yaklaşımlar (nesne tabanlı değişim analizi, derin öğrenme tabanlı değişim analizi, hücre otomasyonu ve SELUTH modeli vb.) Proje sunumları.
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: Campbell, J.B & Wynne, R.H. (2011). Introduction to Remote Sensing (5th ed.), NewYork, USA: The Guilford Press.
Ilsever, M. & unsalan, C. (2012). Two-Dimensional Change Detection Methods Remote Sensing Applications, SpringerBriefs in Computer Science, London, UK: Springer.
Canty, M.J., Image Analysis, Classification and Change Detection in Remote Sensing: With Algorithms for ENVI/IDL and Python (3rd. ed.), Boca Raton, FL, USA: CRC Press.
Mas, J. F. (1999). Monitoring land-cover changes: a comparison of change detection techniques. International Journal of Remote Sensing, 20(1), 139-152.
Lu, D., Mausel, P., Brondizio, E., & Moran, E. (2004). Change detection techniques. International Journal of Remote Sensing, 25(12), 2365-240.
Hussain, M., Chen, D. M., Cheng, A., Wei, H., & Stanley, D. (2013). Change detection from remotely sensed images: From pixel-based to object-based approaches. Isprs Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 80, 91-106
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 0
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 11-14 30
Ödev: 5,6,7,8,9 40
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 30
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 15
Uygulama, Rehberli problem çözme: 3 4
Ödev: 5 7
Dönem projesi: 10 3
Dönem projesi sunumu: 3 2
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 5 2
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->