ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( KİM 101 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Genel Kimya I
Ders kodu: KİM 101
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Serap BEŞLİ
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersi alan öğrenciler, genel kimya konularını öğrenip kendi alanlarında kullanabileceklerdir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Kimyadaki temel kavramlar ve kimyasal tepkimeleri açıklayabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
  2. Öğretim programlarında alan dışı ders almış olması

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Kimyasal terminolojiyi kullanabilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
  2. Öğretim programlarında alan dışı ders almış olması

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Madde, atom ve atomun yapısı, kimyasal bileşikler anlatabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
  2. Öğretim programlarında alan dışı ders almış olması

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Giriş, tanıtım. Kimya : Değişimin incelenmesi
2. hafta: Atomlar, Moleküller ve İyonlar
3. hafta: Kimyasal Tepkimelerde Kütle İlişkileri
4. hafta: Genel Uygulama-Soru Çözümü
5. hafta: Sulu Çözelti Tepkimeleri
6. hafta: Gazlar
7. hafta: Genel Uygulama-Soru Çözümü
8. hafta: Arasınav
9. hafta: Kuantum Teorisi ve Atomun elektronik yapısı
10. hafta: Elementler Arası Periyodik İlişkiler
11. hafta: Genel Uygulama-Soru Çözümü
12. hafta: Kimyasal Bağlar I: Temel Kavramlar
13. hafta: Kimyasal Bağlar II: Hibritleşme ve Molekül Orbital Teori
14. hafta: Genel Uygulama-Soru Çözümü
15. hafta*: -
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Course Book: Chemistry, 13th Edition, Raymond Chang & Jason Overby
Önerilen kaynaklar: General Chemistry Principles and Modern Applications, 8th Edition, Ralph H. Petrucci, W.S. Harwood and F.G. Herring/ Çeviri Editörleri: Prof. Dr.Tahsin Uyar ve Prof. Dr. Serpil Aksoy, Palme Yayıncılık, 2002.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 2 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 3 4
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 2 6
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 3 7
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->