ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( KİM 113 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Genel Kimya Laboratuvarı I
Ders kodu: KİM 113
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Serap BEŞLİ
AKTS kredisi: 1
GTÜ kredisi: 1 (0+0+2)
Yılı, Dönemi: 1, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli:  , Laboratuvar çalışması
Ön koşullar: Genel Kimya Laboratuvarı I
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Genel Kimya konuları ile ilgili deneyler yaptırılarak konuların uygulama alanlarının hakkında fikir edinilmesini sağlamak ve kimya labaratuvarında çalışma deneyimi kazandırmaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Genel Kimya konularının uygulama alanlarını tanırlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Bir sistemi, süreci, donanımı veya ürünü anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi
  2. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 2. Kimyasal maddeler ve laboratuvar malzemeleri ile çalışma kurallarını öğrenirler..

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Bir sistemi, süreci, donanımı veya ürünü anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi
  2. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 3. Kimya labaratuvarında çalışma deneyimi kazanırlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
  2. Bireysel olarak ve takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
  3. Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (Çevre sorunları, ekonomi, sürdürülebilirilik vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

  Değerlendirme Tipi

  1. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
   İçerik Yukarı
1. hafta: Genel bilgilendirme ve grupların belirlenmesi
2. hafta: Laboratuvarda çalışma prensipleri ve güvenlik kuralları
3. hafta: Laboratuvar güvenliği değerlendirme sınavı
4. hafta: Maddelerin Özellikleri ile Tanınması
5. hafta: Bileşiklerin Tepkimeleri ile Tanınması
6. hafta: Stokiyometrik Hesaplamalar
7. hafta: Bir Tuzun Çözünürlüğünün Tayini
8. hafta: Vize Sınavı
9. hafta: Gazların Difüzyonu
10. hafta: Katı sabun yapımı
11. hafta: Nylon 6,6 Sentezi
12. hafta: Telafi deneyleri
13. hafta: Telafi deneyleri
14. hafta: Telafi deneyleri
15. hafta*: -
16. hafta*: -Ders kitapları ve materyaller: Deney Föyleri
Raymond Chang , Chemistry, 11.Edition / up
Petrucci • Harwood • Herring • Madura GENERAL CHEMİSTRY-Fundamentals and Modern Applications

Peter Atkins-Loretta Jones, Temel Kimya
Önerilen kaynaklar: Raymond Chang , Chemistry, 11.Edition / up

Petrucci • Harwood • Herring • Madura GENERAL CHEMİSTRY-Fundamentals and Modern Applications

Peter Atkins-Loretta Jones, Temel Kimya
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: - 0
Proje: - 0
Ödev: - 0
Kısa sınav (Quiz): - 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 0 0
Ders dışı bireysel çalışma: 2 8
Uygulama, Rehberli problem çözme: 2 8
Ödev: 2 8
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0.25 8
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 0 0
Final sınavı: 0 0
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->