ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( KBRN 523 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Radyolojik Aygıtlar ve Nükleer Silahlar
Ders kodu: KBRN 523
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Mevlüt KARABULUT
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1, Güz
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin temel amacı, öğrencilere radyasyon ve radyoizotopların tıpta, besin koruma ve enerji üretimi gibi alanlarda uygulanmalarını ve insan sağlığı üzerindeki olası etkilerini vermektir. Dersin kapsamında nükleer silahların çalışma prensipleri ve karakteristikleri verilerek nükleer radyasyonun insanlar, aygıtlar ve yapılar üzerindeki etkileri üzerinde durulacaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Radyasyonun karakteristiklerini, kaynaklarını ve radyasyonun madde ile etkileşimini tanımlayabilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve KBRN savunmasında uygulamak
  2. Çalışmalarındaki ilerlemeleri değerlendirmek, özetlemek ve raporlamak
  3. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  4. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak
  5. İlgili sağlık ve güvenlik konularını anlamak ve çalışmalarında sorumluluk sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
 2. Radyasyon ve radyoizotopların tıpta, besin korumasında ve enerji üretimindeki uygulamaları ile onların biyolojik ve diğer yapılar üzerindeki olası etkileri bilgisi.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve KBRN savunmasında uygulamak
  2. Çalışma alanı ile ilgili araştırma metodolojileri ve teknikleri anlayıp uygulayabilmek
  3. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  4. Tabii veya insan eliyle üretilmiş KBRN tehditlerinin risklerini değerlendirebilmek
  5. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  6. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  7. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak
  8. Diğer araştırma ve araştırmacıların etik, sahiplik, gizlilik, atıf ve telif gibi haklarının farkında olmak
  9. İlgili sağlık ve güvenlik konularını anlamak ve çalışmalarında sorumluluk sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
 3. Nükleer silahların temel prensiplerini ve olası etkileri bilgisi.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve KBRN savunmasında uygulamak
  2. Çalışma alanı ile ilgili araştırma metodolojileri ve teknikleri anlayıp uygulayabilmek
  3. Çalışmalarındaki ilerlemeleri değerlendirmek, özetlemek ve raporlamak
  4. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  5. Tabii veya insan eliyle üretilmiş KBRN tehditlerinin risklerini değerlendirebilmek
  6. Ulusal ve Uluslararası güvenliğe tehdit oluşturan KBRN risklerinin azaltılması için stratejiler ve /veya ürünler geliştirmek
  7. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  8. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  9. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak
  10. Diğer araştırma ve araştırmacıların etik, sahiplik, gizlilik, atıf ve telif gibi haklarının farkında olmak
  11. İlgili sağlık ve güvenlik konularını anlamak ve çalışmalarında sorumluluk sergilemek
  12. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer kavramları bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve etik konulara uygulamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
   İçerik Yukarı
1. hafta: Giriş, Radyasyonun tanımı ve radyasyon dozları, radyasyon kaynakları.
2. hafta: Radyasyon madde etkileşimi.
3. hafta: Radyasyonun biyolojik etkileri.
4. hafta: Radyasyonun tıptaki uygulamaları, görüntüleme.
5. hafta: Radyasyonun tıptaki uygulamaları, görüntüleme.
6. hafta: Besin korumada radyasyon.
7. hafta: Radyoizotoplar, tıptaki uygulamaları.
8. hafta: Arasınav
Radyoizotoplar, tıptaki uygulamaları.
9. hafta:
İyonlaştırıcı olmayan radyasyon, cep telefonları ve baz istasyonları.
10. hafta: Radyasyonun cihazlar üzerindeki etkisi.
11. hafta: Nükleer enerji, nükleer güç santralleri.
12. hafta: Nükleer atıklar.
13. hafta: Nükleer silahlar, temel prensipler.
14. hafta: Nükleer silahların etkileri.
15. hafta*: --
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Lecture notes, Scientific articles to be announced later.
Önerilen kaynaklar: Radyasyon ve Sağlığımız, Y. Atakan, Nobel yayınları, 2014.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 15 20
Ödev: 3, 5, 6,8, 11, 13 10
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 5 12
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 6 5
Dönem projesi: 3 5
Dönem projesi sunumu: 3 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 15 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 15 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->