ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( KBRN 532 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Radyasyonun Biyolojik Etkileri
Ders kodu: KBRN 532
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Tamer YAĞCI
AKTS kredisi: 7,5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2018-2019, Güz
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Ders içeriği ile, lisansüstü öğrencilerin genel hücre biyolojisi, radyasyonun canlıya somatik ve genetik etkileri ve radyasyondan korunma yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Radyasyonun biyolojik etkilerini kavrar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve KBRN savunmasında uygulamak
  2. Çalışma alanı ile ilgili araştırma metodolojileri ve teknikleri anlayıp uygulayabilmek
  3. Kendi bulgularını diğerleri ile birlikte detaylı bir şekilde analiz edip, değerlendirebilmek
  4. Çalışmalarındaki ilerlemeleri değerlendirmek, özetlemek ve raporlamak
  5. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  6. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  7. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  8. Diğer araştırma ve araştırmacıların etik, sahiplik, gizlilik, atıf ve telif gibi haklarının farkında olmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Radyasyondan korunmanın radyobiyolojik temelini tanımlar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve KBRN savunmasında uygulamak
  2. Çalışma alanı ile ilgili araştırma metodolojileri ve teknikleri anlayıp uygulayabilmek
  3. Kendi bulgularını diğerleri ile birlikte detaylı bir şekilde analiz edip, değerlendirebilmek
  4. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  5. Tabii veya insan eliyle üretilmiş KBRN tehditlerinin risklerini değerlendirebilmek
  6. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  7. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  8. Diğer araştırma ve araştırmacıların etik, sahiplik, gizlilik, atıf ve telif gibi haklarının farkında olmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Radyasyonun tanı ve tedavi amaçlı kullanımlarını açıklar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve KBRN savunmasında uygulamak
  2. Çalışma alanı ile ilgili araştırma metodolojileri ve teknikleri anlayıp uygulayabilmek
  3. Orijinal, bağımsız ve kritik düşünme becerisi kazanıp teorik kavram ve araçlar geliştirmek
  4. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  5. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  6. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  7. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  8. İlgili sağlık ve güvenlik konularını anlamak ve çalışmalarında sorumluluk sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
   İçerik Yukarı
1. hafta: Radyasyonun tanımı ve tarihçesi
2. hafta: Hücre Biyolojisi
3. hafta: Radyasyonun Hücre Düzeyindeki Etkisi
4. hafta: Hücre Düzeyinde Radyasyona Yanıt
5. hafta: Radyasyonun Stokastik ve Non-Stokastik Etkileri
6. hafta: Radyasyonun Somatik Etkileri

7. hafta: Radyasyonun Genetik Etkileri
8. hafta: Vize Sınavı
9. hafta: Dokuların Radyasyona Duyarlılığı
10. hafta: Radyasyonun Tümörlere Etkisi
11. hafta: Radyofarmasötikler
12. hafta: Radyasyon Güvenliği
13. hafta: Radyasyondan Korunma
14. hafta: Öğrenci Ödev Sunumları
15. hafta*: Genel Tekrar
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Essentials of Radiation, Biology and Protection, Steve Forshier, 2nd Ed., Delmar, 2009
Önerilen kaynaklar: Basic Clinical Radiobiology, Michael Joiner and Albert Van Der Kogel 4th ed., Edward Arnold, 2009.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 35
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 14 15
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 6 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 15 1
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 20 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 20 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->