ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MÜH 250 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Ekonomi
Ders kodu: MÜH 250
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Neslihan TAMSÜ SELLİ
AKTS kredisi: 3
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2/3/4, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Öğrencileri ekonominin temel ilkeleri, arz- talep ve fiyat oluşumu, esneklik, tüketici ve firma dengesi, tam rekabet, tekel, oligopol piyasalar, refah ekonomisi konularında bilgilendirmek ve yorum yapmabilmelerini; finansal değer ve getirilerini hesaplayabimelerini sağlamaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Basit projeleri değerlendirebilirler

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik ve fen bilgilerini kullanarak mühendislik problemlerini tanımlamak, analiz edip modelleyerek çözebilmek
  2. Mühendislikte ekonomi, pazarlama ve proje değerlendirme kurallarını uygulamak
  3. Mesleki ve ahlaki sorumluluk kazanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Finans değer ve bedellerini hesaplayabilirler

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik ve fen bilgilerini kullanarak mühendislik problemlerini tanımlamak, analiz edip modelleyerek çözebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Pazar rekabet dengelerini değerlendirebilirler

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İş yaşamı, hukuku, sorumlulukları ve şirket-çalışan ilişkilerini tanımak
  2. Matematik ve fen bilgilerini kullanarak mühendislik problemlerini tanımlamak, analiz edip modelleyerek çözebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Ekonominin temel ilkeleri
2. hafta: Mikroekonomi ve makroekonominin temel ilkelerine giriş
3. hafta: Piyasa güçleri olarak arz- talep ve fiyat oluşumu, esneklik, tüketici ve firma dengesi
4. hafta: Tam rekabet, tekel
5. hafta: Tekelci rekabet ve oligopol piyasaları ile refah ekonomisi
6. hafta: Faiz oranları, bugünkü değeri
7. hafta: Kişisel ve tüzel finansal kararlara başvurularla iç getiri oranları
8. hafta: Mortgage değerlendirimi, sigorta kararı
9. hafta: Dönem Ara Sınavı
10. hafta: Hedging/risk azaltımı
11. hafta: Proje seçimi
12. hafta: Sermaye bütçeleme ve yatırım değerlendirme
13. hafta: Sermaye bütçeleme ve yatırım değerlendirme
14. hafta: Belirsizlik altında karar alma ve faydalılık teorisi kavramları
15. hafta*: Belirsizlik altında karar alma ve faydalılık teorisi kavramları (devam)
16. hafta*: Dönem sonu Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Erol Manisalı, İktisada Giriş, Der Yayınları, ISBN: 9789753530521 (Turkish)
Önerilen kaynaklar: Erol Manisalı, İktisada Giriş, Der Yayınları, ISBN: 9789753530521 (Turkish)
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 1 13
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 2 3
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 2 7
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->