ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MİM 182 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Mimarlık Kültür Toplum
Ders kodu: MİM 182
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Funda TAN
AKTS kredisi: 3
GTÜ kredisi: 2 (2+0+0)
Yılı, Dönemi: 1, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin içeriği Mimarlık ve kent, Tarih içerisinde kent, Mimarlık ve kentsel ekonomi, Kapitalizm / kent / mimarlık, Mimarlık ve doğa, İnsan yapımı bir ürün olarak peyzaj, Mimarlık ve teknoloji, Alan gezisi ve olarak değerlendirilecek konusunun sunuşu, Yaşanacak bir yer, Konutun evrimi, Değişen mimarlık araçları, Çizim ve bilgisayar uygulamaları, Mimarlık ve tarih, Mimarlık ve toplumsal cinsiyet, Mimarlık ve ütopya, Film gösterimi, Dönem değerlendirmesi konularından oluşmaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Toplumsal ve tarihsel bir üretim biçimi olan mimarlığın bilgi alanının sınırları, kaynakları ve temel kavramları hakkında farkındalık geliştirme ve bunlar üzerinde eleştirel düşünebilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Mimarlık bilgisi edinmek
  2. Mimarlık alanında bilimsel araştırma yapabilmek, eleştirel düşünmek
  3. Bilgiye ulaşmak ve bireysel yetenekleri arttırıcı roller üstlenmek
  4. Sürekli mesleki gelişim gerekliliği konusunda bilinçli olmak
  5. Literatür takibi, proje sunumu ve makale yazımı için grafik teknikleri ve akıcı İngilizce kullanmak
  6. Mesleki alanda bağımsız ve eleştirel düşünmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 2. Mimari üretimin farklı kültürel, toplumsal ve tarihsel bağlamlarda nasıl farklı olarak biçimlendiğinin farkına varma ve bu konuda güncel ve tarihsel örnekleri eleştirel olarak değerlendirebilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Mimarlık bilgisi edinmek
  2. Mimarlık alanında bilimsel araştırma yapabilmek, eleştirel düşünmek
  3. Fiziksel çevre ve insan davranışları bağlamında ihtiyaçları ve kültürel farklılıkları tanımak
  4. Bilgiye ulaşmak ve bireysel yetenekleri arttırıcı roller üstlenmek
  5. Sürekli mesleki gelişim gerekliliği konusunda bilinçli olmak
  6. Literatür takibi, proje sunumu ve makale yazımı için grafik teknikleri ve akıcı İngilizce kullanmak
  7. Mesleki alanda bağımsız ve eleştirel düşünmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 3. Bu alanda araştırma, etkin okuma, eleştirel düşünme, tartışma ve yazma becerilerini geliştirebilirler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Mimarlık bilgisi edinmek
  2. Mimarlık alanında bilimsel araştırma yapabilmek, eleştirel düşünmek
  3. Bilgiye ulaşmak ve bireysel yetenekleri arttırıcı roller üstlenmek
  4. Sürekli mesleki gelişim gerekliliği konusunda bilinçli olmak
  5. Literatür takibi, proje sunumu ve makale yazımı için grafik teknikleri ve akıcı İngilizce kullanmak
  6. Mesleki alanda bağımsız ve eleştirel düşünmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Giriş + film gösterimi
2. hafta: Mimar kimdir? Mimarın tarih içerisinde değişen konumu üzerinde okuma ve tartışma.
3. hafta: Kültür nedir? Mimarlık ve kültür hangi açılardan ilişkilidir?
4. hafta: Mimarlık ve kent. Tarih içerisinde kent.
5. hafta: Mimarlık ve kentsel ekonomi. Kapitalizm / kent / mimarlık.
6. hafta: Mimarlık ve doğa. İnsan yapımı bir ürün olarak peyzaj.
7. hafta: Mimarlık ve teknoloji.
8. hafta: Alan gezisi ve arasınav olarak değerlendirilecek ödev konusunun sunuşu.
9. hafta: Yaşanacak bir yer. Konutun evrimi.
10. hafta: Değişen mimarlık araçları. Çizim ve bilgisayar uygulamaları.
11. hafta: Mimarlık ve tarih.
12. hafta: Mimarlık ve toplumsal cinsiyet.
13. hafta: Mimarlık ve ütopya.
14. hafta: Film gösterimi
15. hafta*: -
16. hafta*: Öğrenci sunumları, final sınavı.
Ders kitapları ve materyaller:
-
Önerilen kaynaklar: Leland, M.Roth, Mimarlığın Öyküsü, Kabalcı Yayınevi:160, Başvuru Dizisi:6, İstanbul, 2000.
Norberg-Schulz, Christian, Intentions in Architecture, MIT Press, Cambridge, 1965.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 2 16
Ders dışı bireysel çalışma: 2 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 2 2
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 2 2
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 0 0
Final sınavı: 0 0
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->