ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MİMF 166 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Tasarım ve Kimlik
Ders kodu: MİMF 166
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Funda TAN
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 2, 3,4, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Tasarımın kimliğinin oluşumunda etkili olan tüketici kimliği, kurum kimliği, marka kimliği, ülke kimliği gibi yapılar örnekler eşliğinde incelenmekte ve değerlendirme yapılmaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Tasarımının interdisipliner yapısı gereği ilişkili olduğu psikoloji, sosyoloji, işletme, hukuk, grafik gibi alanlarda bilgiye sahip olmak.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlı, sürdürülebilir tasarımlar için bilimsel ve teknolojik açıdan bilgi toplamak
  2. Bilgiye ulaşmak ve bireysel yetenekleri arttırıcı roller üstlenmek
  3. Disiplinlerarası etkileşim gerektiren araştırma takımlarında etkinlik göstermek
  4. Sürekli mesleki gelişim gerekliliği konusunda bilinçli olmak
  5. Literatür takibi, proje sunumu ve makale yazımı için grafik teknikleri ve akıcı İngilizce kullanmak
  6. Mesleki alanda bağımsız ve eleştirel düşünmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 2. Tasarımların ve markaların tarihsel gelişimini anlayıp kimliklerini oluşturan yapıyı kavrama becerisi kazanmak.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Bilgiye ulaşmak ve bireysel yetenekleri arttırıcı roller üstlenmek
  2. Disiplinlerarası etkileşim gerektiren araştırma takımlarında etkinlik göstermek
  3. Literatür takibi, proje sunumu ve makale yazımı için grafik teknikleri ve akıcı İngilizce kullanmak
  4. Mesleki alanda bağımsız ve eleştirel düşünmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 3. Bireylerin tasarımları nasıl algıladıkları ve onlarla ilgili ne hissettikleriyle ilgili anlayışa sahip olmak.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Mimarlık alanında bilimsel araştırma yapabilmek, eleştirel düşünmek
  2. Sürekli mesleki gelişim gerekliliği konusunda bilinçli olmak
  3. Literatür takibi, proje sunumu ve makale yazımı için grafik teknikleri ve akıcı İngilizce kullanmak
  4. Mesleki alanda bağımsız ve eleştirel düşünmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Ders içeriğinin açıklanması, tanımların verilmesi
Dönem Ödevi hakkında bilgilendirme
2. hafta: Tasarım nedir?
Tasarım ne zaman başladı?
İnsan-alet yapımı-tasarım-teknoloji ilişkisi

3. hafta: Kimlik kavramı, tanımlar ve tarihsel süreçte kimlik olgusunun şekillenmesi ve gelişimi.
Kurum kimliği: kurum kimliği yapıları, kurumsal strateji, marka kimliği.
4. hafta: Tüketici kimliği, tüketici davranışları. Satın alma öncesi karar verme ve satın alma sonrası kullanım aşamalarının incelenmesi.
Tüketici-duyular-marka-ürün ilişkileri.

5. hafta: Ülkesel kimlik: ülke menşei
Ülke-kültür-tasarım ilişkisi
6. hafta: Ürün kimliği
Ürün tanınırlığı-tasarım ilişkisi
7. hafta: Marka kimliği
Marka-ürün-tasarım ilişkisi
8. hafta: Ara Sınav - Tasarımda kimlik sorunsalı
9. hafta: Dönem Projelerinin Sunumu
Değerlendirme, Tartışma
10. hafta: Dönem Projelerinin Sunumu
Değerlendirme, Tartışma
11. hafta: Dönem Projelerinin Sunumu
Değerlendirme, Tartışma
12. hafta: Dönem Projelerinin Sunumu
Değerlendirme, Tartışma
13. hafta: Dönem Projelerinin Sunumu
Değerlendirme, Tartışma
14. hafta: Dönem Projelerinin Sunumu
Değerlendirme, Tartışma
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Projesi Teslimleri (Sınavı)
Ders kitapları ve materyaller: • Er,Ö., Er, A., 1998. “Mobilya Sektöründe Özgün Tasarım ve Pazarlama Yaklaşımları IKEA Örneği”, Yapı, No: 206, Aralık, ss. 109-117.
• Karabey, H., 2000. “Kurum Kimliği: Grafik+Mimarlık+Endüstri Tasarımı”, Arredamento Mimarlık, 2000/12.
• Koç, E., 2011. “Tüketici Davranışına Giriş”, Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri, Seçkin Yayıncılık, ss. 19-30.
• Özgüder, E., 1991. “Braun’un Baş Tasarımcısı Dieter Rams’ın Dile Getirdiği Tasarım İlkeleri”, Arredamento Dekorasyon, 1991/09.
• Şatır, S., 1994. “Firma İmajı Oluşturmada Tasarımcının Rolü”, Uluslararası Endüstri Ürünleri Tasarımı Sempozyumu, ODTÜ, Ankara, 10-12 Ekim 1994, ss. 169-175.
Önerilen kaynaklar: • Ayyıldız, D., 2004. “Kurum Kimliğinin Oluşumunda Endüstriyel Tasarımın Rolü”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
• Koç, E., 2007. Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri: Global ve Yerel Yaklaşım, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
• Napoles, V., 1988. Corporate Identity, John Wiley&Sons Inc., New York.
• Okay, A., 2000. Kurum Kimliği, Mediacat Kitapları, Ankara.
• Olins, W., 1989. Corporate Identity, Harward Business School Press, Harward
• Olins, W., 1990. The Wolf Olins Guide to Corporate Identity, Black Bear Press, London
• Olins, W., 1995. The New Guide to Identity: How to Create and Sustain Change Through Managing Identity, Design Council/ Gower, Brooksfield.
• Schmitt, B., Simonson, A., 2000. Pazarlama Estetiği “Marka, Kimlik ve İmajın Stratejik Yönetimi”, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 9, 10, 11, 12, 13, 14 30
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 15 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 1.5 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 3 8
Dönem projesi sunumu: 2 8
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 6 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 6 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->