ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MİMF 216 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Mimarlıkta Sayısal Tasarım
Ders kodu: MİMF 216
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Funda TAN
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu derste, sayısal mimari tasarımın genel tanımı ve kavramları, sayısal mimari tasarımın kısa tarihi, Geometriler (öklit geometri, öklit olmayan geometri), geometrik transformasyonlar, parametreler, topoloji, kodalama (scripting) konuları ele alınmaktadır. Ders konu anlatımları ve bir CAD (computer aided design) uygulaması olan Rhinoceros programında yapılan uygulamalar ile işlenmektedir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Sayısal mimari tasarım konusunda bilgi edinilmesi

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlı, sürdürülebilir tasarımlar için bilimsel ve teknolojik açıdan bilgi toplamak
  2. Mimarlık alanında bilimsel araştırma yapabilmek, eleştirel düşünmek
  3. Disiplinlerarası etkileşim gerektiren araştırma takımlarında etkinlik göstermek
  4. Meslek pratiğini geliştirme bağlamında güncel teknolojileri takip etmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Dönem projesi
 2. Disiplinler arası bir alanda düşünebilme ve üretebilme yetisinin kazalınması

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Mimarlık alanında bilimsel araştırma yapabilmek, eleştirel düşünmek
  2. Bilgiye ulaşmak ve bireysel yetenekleri arttırıcı roller üstlenmek
  3. Meslek pratiğini geliştirme bağlamında güncel teknolojileri takip etmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Seminer/sunum
  3. Dönem projesi
 3. Mimarlıkta güncel yaklaşım ve tartışmaları takip etme yetisinin kazanılması

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Mimarlık alanında bilimsel araştırma yapabilmek, eleştirel düşünmek
  2. Bilgiye ulaşmak ve bireysel yetenekleri arttırıcı roller üstlenmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Seminer/sunum
  3. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Sayısal mimari tasarımın genel tanımı ve kavramları
2. hafta: Nurb yüzey geometrisi
3. hafta: Parametrik nurb yüzey üretimi yöntemleri (grasshopper) - 1
4. hafta: Parametrik nurb yüzey üretimi yöntemleri (grasshoper) - 2
5. hafta: Mimari tasarımda kodlama tanımı ve temel kavramları
6. hafta: Kodlama dili (pyhton) kullanarak parametrik temel geometri üretimi
7. hafta: Kodlama dili (pyhton) kullanarak parametrik nurb yüzey üretimi -1
8. hafta: Kodlama dili (pyhton) kullanarak parametrik nurb yüzey üretimi -2
9. hafta: Sayısal mimari tasarımda kullanılan farklı araçlar - Processing
10. hafta: Sayısal mimari tasarımda kullanılan farklı araçlar - Videomapping
11. hafta: Final projesi konularının belirlenmesi
12. hafta: Final projesi kodlama taslağının hazırlanması
13. hafta: Final projesi kodlaması ara sunuşları
14. hafta: Final projesi kodlaması son sunuşları
15. hafta*: -
16. hafta*: Final projesi sunuşları
Ders kitapları ve materyaller: Burry, J., & Burry, M. (2010). The new mathematics of architecture. Thames & Hudson London.
Issa, R. (2010). Essential Mathematics for computational design. Lulu. com.
Legendre, G. (2011). Mathematics of space. John Wiley & Sons.
Leyton, M. (2006). Shape as memory: A geometric theory of architecture. Walter de Gruyter.
Mayer-Schönberger, V., & Cukier, K. (2013). Big data: A revolution that will transform how we live, work, and think. Houghton Mifflin Harcourt.
Tabak, J. (2011). Beyond geometry: A new mathematics of space and form. Infobase Publishing.
Tedeschi, A. (2014). AAD, Algorithms-aided design: parametric strategies using Grasshopper. Le penseur publisher.
Terzidis, K. (2006). Algorithmic architecture. Routledge.
Önerilen kaynaklar: Casti, J. L. (2000). Beş Altın Kural: 20nci Yüzyıl Matematiğinin Büyük Teorileri ve Neden Önemli Oldukları (N. Arık, Çev.). İstanbul: Detay Basım. (Orijinal Basım 1996).
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 0
Dönem içi diğer çalışmalar: 2,3,4,5,6,7,8,9,10 10
Proje: 11, 12, 13, 14 60
Ödev: 2,3,4,5,6,7,8,9,10 30
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 0
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 2 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 1 14
Ödev: 2 9
Dönem projesi: 5 4
Dönem projesi sunumu: 5 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 0 0
Final sınavı: 0 0
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->