ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MAK 520 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Sonlu Elemanlar Analizinin Temelleri
Ders kodu: MAK 520
Öğretim üyesi: Doç. Dr. A. Zafer ŞENALP
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Lisans eğitiminde verilen mekanik dersleri bilgisi
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu derste öğrenciler, SEY’e Giriş, Matris Cebiri Tekrarı, Matlab'e Giriş, Yay Elemanı, Uzay Kafes Kiriş Elemanı, İki Boyutta Uzay Kafes Kiriş Elemanı, Üç Boyutta Uzay Kafes Kiriş Elemanı, Kiriş Elemanı, İki Boyutta Kiriş Elemanı, Üç Boyutta Kiriş Elemanı, İki Boyutlu Problemler, Doğrusal Üçgen Eleman, doğrusal Dörtgen Eleman, İkici dereceden Üçgen Eleman, İkici dereceden Üçgen Eleman, Dörtgen Eleman ve Doğrusal Katı eleman konularında bilgi sahibi olurlar.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Sonlu elemanlar metodu ile ilgili temel bilgi oluşturmak.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey mühendislik uygulamasında modern teknik, beceri ve ekipmandan faydalanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
 2. Bir mühendislik probleminin sonlu elemanlar modelini oluşturma yeteneğini geliştirmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey mühendislik uygulamasında modern teknik, beceri ve ekipmandan faydalanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
 3. SEY’de kullanılan çözüm tekniklerini açıklamak.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey mühendislik uygulamasında modern teknik, beceri ve ekipmandan faydalanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 4. Ticari SEY yazılımı Ansys hakkında giriş kullanıcı seyiyesinde bilgi vermek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey mühendislik uygulamasında modern teknik, beceri ve ekipmandan faydalanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 5. SEY çözümlerini MATLAB programında gerçekleştirmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey mühendislik uygulamasında modern teknik, beceri ve ekipmandan faydalanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: SEYe Giriş
Matris Cebiri Tekrarı
2. hafta: Matlab'e giriş
3. hafta: Yay Elemanı.
4. hafta: Uzay Kafes Kiriş Elemanı
5. hafta: İki Boyutta Uzay Kafes Kiriş Elemanı
6. hafta: Üç Boyutta Uzay Kafes Kiriş Elemanı
7. hafta: Kiriş Elemanı
8. hafta: İEksenel Kuvvete Mağruz Kiriş Elemanı
İki Boyutta Kiriş Elemanı
9. hafta: Üç Boyutta Kiriş Elemanı
10. hafta: İki Boyutlu Problemler
11. hafta: Doğrusal Üçgen Eleman
12. hafta: İkinci Dereceden Üçgen Elemman
13. hafta: Bilineer Döörtgen Eleman
İkinci Dereceden Döörtgen Elemman
14. hafta: Doğrusal üç boyutlu katı eleman
15. hafta*:
16. hafta*:
Ders kitapları ve materyaller: Ders notları./Lecture Notes
Cook R.D., Finite Element Modeling for Stress Analysis, 1995, John Wiley & Sons.
Önerilen kaynaklar: Kattan P.I., Matlab Guide to Finite Elements An Interactive Approach, Springer, 2002
Chen X., Liu Y., Finite Element Modeling and Simulation with Ansys Workbench, 2015
Cook D.C., Finite Element Modeling for Stress Analysis, John Wiley and Sons, 1995
Logan, D.,A First Course in the Finite Element Method, Second Edition, PWS Publishing Company, ITP, 1993.
Bickford,W.,A First Course in the Finite Element Method, Second Edition, Irwin Publishing, 1994.
Chandrupatla, T. and Belegundu, A., Introduction to Finite Elements in Engineering, Second Edition,
Prentice Hall, 1997.
http://www.colorado.edu/engineering/cas/courses.d/IFEM.d/

  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 0
Dönem içi diğer çalışmalar: 9 30
Proje: 0
Ödev: 3, 4, 6, 7, 8, 12 30
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 4 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 8 8
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 2
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->