ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MAK 521 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Bilgisayar Destekli Tasarım
Ders kodu: MAK 521
Öğretim üyesi: Doç. Dr. A. Zafer ŞENALP
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu derste öğrenciler, CAD Giriş, Bilgisayar Sisteminin Temelleri, BDT Girdi Birimleri, BDT Çıktı Birimleri, Hızlı Prototipleme, Tasarım Süreci, Eğriler, Yüzeyler, Katı Modelleme, İki Boyutlu Koordinat İşlemleri, Görüntüleme Dönüşümleri, Üç Boyutlu Koordinat İşlemleri, Tel-Kafes Perspektif Görüntü Oluşturma, Perspektif Derinlik, Optimizasyon konularında bilgi sahibi olurlar.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Bigisayar Destekli Tasarım sistemleri altında yatan temel bilgiyi açıklamak.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Makine Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  3. Kendi çalışma alanında bilimsel araştırmalar aracılığıyla ayrıntılı bilgi edinmek; sonuçları karşılaştırmak, değerlendirmek ve uygulamak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  5. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  6. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  7. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. BDT kavramını nin geniş kullanım alanları ve diğer branşlarla entegrasyonunu açıklamak.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Makine Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  3. Kendi çalışma alanında bilimsel araştırmalar aracılığıyla ayrıntılı bilgi edinmek; sonuçları karşılaştırmak, değerlendirmek ve uygulamak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  5. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  6. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  7. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. BDT modelleme ile ilgili temel bilgi oluşturmak ve bilgisayar grafikleri kullanma

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Makine Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Dinamik sistemlerin modelleme, simulasyon ve tasarımını yapmak
  3. İleri düzey mühendislik uygulamasında modern teknik, beceri ve ekipmandan faydalanmak
  4. Bağımsız araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  5. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  6. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  7. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  8. Bilgiyi makine mühendisliğinin özel bir uzmanlık alanına uygulamak ve çeşitli CAD/CAM/CAE araçlarından faydalanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
   İçerik Yukarı
1. hafta: CAD'e giriş
2. hafta: Bilgisayar Sisteminin Temelleri
3. hafta: BDT Girdi Birimleri
4. hafta: BDT Çıktı Birimleri
5. hafta: Hızlı Prototipleme
6. hafta: Tasarım süreci
7. hafta: Eğriler
8. hafta: Vize sınaavı
9. hafta: Yüzeyler
10. hafta: Katı Modelleme
11. hafta: İki Boyutlu Koordinat İşlemleri
Görüntüleme Dönüşümleri
Üç Boyutlu Koordinat İşlemleri
12. hafta:
Tel-Kafes Perspektif Görüntü Oluşturma
Perspektif Derinlik
13. hafta: Optimizasyon
14. hafta: Genel Tekrar
15. hafta*: Final sınavı
16. hafta*:
Ders kitapları ve materyaller: Ders Notları/Lecture Notes

VeraB.Anand,1993,ComputerGraphicsandGeometricModelingforEngineers,JohnWileyandSons.

Önerilen kaynaklar: Vera B. Anand, 1993, Computer Graphics and Geometric Modeling for Engineers, John Wiley and Sons.
Kunwoo Lee, 1999, Principles of CAD/CAM/CAE Systems, Addison Wesley.
Dr. Saleh AMAITIK, 2005, Computer Aided Design Lectures
Sumit Pachauri, BASICS OF THE COMPUTER SYSTEM, Mangalayatan University, Aligarh
Shweta Bisht, Computer Aided Design And Computer Aided Manufacturing, Mriu, Faridabad
Dr. Pulak M. Pandey, Computer Aided Process Planning, http://paniit.iitd.ac.in/~pmpandey
Victor Abraham, Darnesh Navin, Phuan Kian Teong, TKM 4502 COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING
CHENNAKESAVA R. ALAVALA, CAD/CAM: CONCEPTS AND APPLICATIONS, ISBN-978-81-203-3340-6
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 4 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 2 14
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 15 2
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 15 2
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->