ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MAK 525 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Mühendislik Tasarımlarının Optimizasyonu
Ders kodu: MAK 525
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Hasan Kurtaran
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: MAK520 Sonlu Elemanlar Analizinin Temelleri, MAK 506 Mühendislikte Optimizasyon Metotları
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu derste öğrenciler, Optimum Tasarıma Giriş, Sayısal Optimizasyon Metotlarına Giriş, Kısıtsız Optimizasyon Metotları, Lineer Optimizasyon Metotları, Nonlineer Optimizasyon Metotları, MATLAB ile Optimizasyon, Yapısal Optimizasyona Giriş, Yapısal Analiz Metotlarının Gözden Geçirilmesi, Parametrik Optimizasyon, Şekil Optimizasyonu, Topoloji Optimizasyonu, Hassasiyet Analizi bilgi sahibi olurlar.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Optimizasyon problemlerini formüle etme ve çözme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  2. İleri düzey mühendislik uygulamasında modern teknik, beceri ve ekipmandan faydalanmak
  3. Bilgiyi makine mühendisliğinin özel bir uzmanlık alanına uygulamak ve çeşitli CAD/CAM/CAE araçlarından faydalanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Bilgisayar destekli tasarım yöntemlerini sıralama.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Makine Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. İleri düzey mühendislik uygulamasında modern teknik, beceri ve ekipmandan faydalanmak
  4. Bilgiyi makine mühendisliğinin özel bir uzmanlık alanına uygulamak ve çeşitli CAD/CAM/CAE araçlarından faydalanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. En uygun optimizasyon yöntemini seçme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  2. Dinamik sistemlerin modelleme, simulasyon ve tasarımını yapmak
  3. İleri düzey mühendislik uygulamasında modern teknik, beceri ve ekipmandan faydalanmak
  4. Bilgiyi makine mühendisliğinin özel bir uzmanlık alanına uygulamak ve çeşitli CAD/CAM/CAE araçlarından faydalanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Optimum Tasarıma Giriş
2. hafta: Sayısal Optimizasyon Metotlarına Giriş
3. hafta: Kısıtsız Optimizasyon Metotları
4. hafta: Lineer Optimizasyon Metotları
5. hafta: Nonlineer Optimizasyon Metotları
6. hafta: MATLAB ile Optimizasyon
7. hafta: Yapısal Optimizasyona Giriş
8. hafta: Ara Sınav
9. hafta: Yapısal Analiz Metotlarının Gözden Geçirilmesi
10. hafta: Parametrik Optimizasyon
11. hafta: Şekil Optimizasyonu
12. hafta: Topoloji Optimizasyonu
13. hafta: Hassasiyet Analizi
14. hafta: ANSYS ile Yapısal Optimizasyon
15. hafta*: Genel Tekrar
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: 1- Introduction to Optimum Design, Arora J. S.
2- Elements of Structural Optimization, Haftka R.T., Gürdal Z.
3- Practical Optimization Methods, Bhatti M. A.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 2,4,6,9,11,13,15 20
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 4 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 6 10
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 12 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 12 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->