ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MAK 529 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Mühendislikte Malzeme Seçimi
Ders kodu: MAK 529
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Fevzi BEDİR
AKTS kredisi: 7,5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2016, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Mühendislik uygulamalar için uygun malzeme seçimi
Malzeme parametrelerinin seçimi
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Mühendislik uygulamaları için uygun malzeme seçimini yapmak,

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Makine Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. Dinamik sistemlerin modelleme, simulasyon ve tasarımını yapmak
  5. Kendi çalışma alanında bilimsel araştırmalar aracılığıyla ayrıntılı bilgi edinmek; sonuçları karşılaştırmak, değerlendirmek ve uygulamak
  6. İleri düzey mühendislik uygulamasında modern teknik, beceri ve ekipmandan faydalanmak
  7. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  8. Bağımsız araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  9. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  10. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  11. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  12. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  13. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
  14. Bilgiyi makine mühendisliğinin özel bir uzmanlık alanına uygulamak ve çeşitli CAD/CAM/CAE araçlarından faydalanmak
  15. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Malzemelerin özelliklerinin dış ve iç ortam etkilerine göre belirlemek,

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Makine Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  3. Kendi çalışma alanında bilimsel araştırmalar aracılığıyla ayrıntılı bilgi edinmek; sonuçları karşılaştırmak, değerlendirmek ve uygulamak
  4. İleri düzey mühendislik uygulamasında modern teknik, beceri ve ekipmandan faydalanmak
  5. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  6. Bağımsız araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  7. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  8. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  9. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  10. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
  11. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Farklı malzeme özelliklerinin karşılaştırmak amacı ile ortak bir grafik üzerinden okumak.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  2. Kendi çalışma alanında bilimsel araştırmalar aracılığıyla ayrıntılı bilgi edinmek; sonuçları karşılaştırmak, değerlendirmek ve uygulamak
  3. İleri düzey mühendislik uygulamasında modern teknik, beceri ve ekipmandan faydalanmak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  5. Bağımsız araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  6. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  7. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  8. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  9. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  10. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Malzeme seçiminin esasları
2. hafta: Mühendislik malzemeleri ve özellikleri
3. hafta: Malzeme seçimi easası
4. hafta: Malzeme seçim diyagramları (ödev)
5. hafta: Malzeme seçimi örnek çalışma
6. hafta: Tasarım ve malzeme ilişkisi (ödev)
7. hafta: Malzeme ve şekil seçimi-Ara Sınav
8. hafta: Malzeme seçiminde uygulamalı örnekler-1
9. hafta: Malzeme seçiminde uygulamalı örnekler-2
10. hafta: Malzeme seçiminde uygulamalı örnekler-3
11. hafta: Proses seçimi ve parametrelerinin belirlenmesi (ödev)
12. hafta: Proses sçimi uygulamalı ornek-1
13. hafta: Proses sçimi uygulamalı ornek-2
14. hafta: Malzeme seçimine sınırlamalar
15. hafta*: -
16. hafta*: -
Ders kitapları ve materyaller: 1. Material selection in mechanical design, Micheal F. Ashby, 3 th Edition.
2. Materials Selection for Mechanical Design I A Brief Overview of a Systematic Methodology, Jeremy Gregory, MIT, Material system lab.
Önerilen kaynaklar: 1. FINDIK, F "Malzeme Seçimi ve Uygulamaları" ,Sakarya, 9758644872, 2008
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 30
Dönem içi diğer çalışmalar: - 0
Proje: 15 20
Ödev: 4,6,11 10
Kısa sınav (Quiz): - 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 15
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 4 9
Dönem projesi: 3 12
Dönem projesi sunumu: 3 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 8 1
Ara sınav (Vize): 1 2
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->