ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MAK 544 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Deneysel Akışkanlar Mekaniği
Ders kodu: MAK 544
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Sedat TOKGÖZ
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: YOK
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Akışkanlar mekaniğinde kullanılan ileri ölçme teknikleri ve bunların karşılaşılan problemlere uygulanması
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Akışkanlar mekaniği ölçümlerinde veri toplama ve analizinin esasları hakkında bilgi sahibi olma

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Makine Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. İleri düzey mühendislik uygulamasında modern teknik, beceri ve ekipmandan faydalanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Karşılaşılan akışkanlar mekaniği problemlerinin deneysel analizinde kullanılacak uygun ölçüm yöntemini belirleme yetkinliği kazanma

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Makine Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. Kendi çalışma alanında bilimsel araştırmalar aracılığıyla ayrıntılı bilgi edinmek; sonuçları karşılaştırmak, değerlendirmek ve uygulamak
  5. İleri düzey mühendislik uygulamasında modern teknik, beceri ve ekipmandan faydalanmak
  6. Bağımsız araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 3. Akışkanlar mekaniği deney sistemleri tasarımı becerisi edinme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Makine Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. İleri düzey mühendislik uygulamasında modern teknik, beceri ve ekipmandan faydalanmak
  5. Bağımsız araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Akışkanlar Mekaniği Ölçüm Sistemleri Hakkında Genel Bilgi, Tanımlar, Tarihsel Gelişim
2. hafta: Veri Toplama ve Analiz Yöntemlerinin Esasları
3. hafta: Akışkan Debisi Ölçüm Yöntemleri
4. hafta: Akış Görselleme Yöntemleri
5. hafta: Viskozite, Özkütle, Konsantrasyon, Yüzey Gerilimi, Temas Açısı Ölçümü
6. hafta: Sıcaklık Ölçüm Yöntemleri
7. hafta: Ara Sınav, Sıcaklık Ölçüm Yöntemleri (Devam)
8. hafta: Basınç Ölçüm Yöntemleri (Statik Basınç) I
9. hafta: Basınç Ölçüm Yöntemleri (Toplam Basınç) II
10. hafta: Akışkan Kaynaklı Kuvvetlerin Ölçümü
11. hafta: Akışkan Hızı Ölçüm Yöntemleri (Mekanik ve Elektriksel) I
12. hafta: Akışkan Hızı Ölçüm Yöntemleri (Optik) II
13. hafta: Deney Sistemleri Tasarımı
14. hafta: Farklı Deneysel Uygulama Örneklerinin Detaylı İncelenmesi
15. hafta*: Dönem Projesi (Makale Sunumları)
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: 1. Tropea C., Yarin A., Goss J. F., Springer Handbook of Experimental Fluid Mechanics, 2007, Springer-Verlag Berlin Heidelberg
2. Goldstein R., Fluid Mechanics Measurements (2nd Edition), 1996, CRC Press
Önerilen kaynaklar: 1. van Dyke M., An Album of Fluid Motion, 1982, The Parabolic Press
2. Adrian R. J., Westerweel J., Particle Image Velocimetry, 2010, Cambridge University Press
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 15 30
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 13
Ders dışı bireysel çalışma: 3 13
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 5 10
Dönem projesi sunumu: 2 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 8 3
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 8 3
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->