ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MAK 550 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Isıl Sistemlerin Tasarımı, Analizi ve Optimizasyonu
Ders kodu: MAK 550
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Alp Er KONUKMAN
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze , Laboratuvar çalışması
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin içeriği Sistem tasarımı ve analizi kavramlarına genel giriş, optimum ve optimuma yakın tasarımlar, ömür çevrimi tasarımı, bilgisayar destekli termal sistem mühendisliği, Mühendislik ekonomisi termal sistem uygulamaları, Termal komponentlerin (ısı değiştiriciler, pompalar, genleştiriciler, kimyasal reaktörler, vs.) tasarımları, Ekserji Analizi, Temel Kavramlar, Fiziksel Ekserji, Ekserji Dengesi, Kimyasal Ekserji, Örnek Uygulamalar, Termoekonomik Optimizasyon, Temel kavramlar, Termoekonomik, Isı ve iş geri kazanımı problemi ve çözüm yaklaşımları şeklindedir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Termal mühendislikte sistem tasarımı konseptini edinmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Makine Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. İleri düzey mühendislik uygulamasında modern teknik, beceri ve ekipmandan faydalanmak
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  5. Bilgiyi makine mühendisliğinin özel bir uzmanlık alanına uygulamak ve çeşitli CAD/CAM/CAE araçlarından faydalanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Termal mühendislikte eniyileme uygulamaları deneyimi kazanmak.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Makine Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. İleri düzey mühendislik uygulamasında modern teknik, beceri ve ekipmandan faydalanmak
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  5. Bilgiyi makine mühendisliğinin özel bir uzmanlık alanına uygulamak ve çeşitli CAD/CAM/CAE araçlarından faydalanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
  2. Dönem projesi
 3. Termoekonomi ve enerji verimliliği kavramlarını termal mühendisliğe uygulayabilmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Makine Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. İleri düzey mühendislik uygulamasında modern teknik, beceri ve ekipmandan faydalanmak
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  5. Bilgiyi makine mühendisliğinin özel bir uzmanlık alanına uygulamak ve çeşitli CAD/CAM/CAE araçlarından faydalanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Sistem tasarımı ve analizi kavramlarına genel giriş, optimum ve optimuma yakın tasarımlar, ömür çevrimi tasarımı, bilgisayar destekli termal sistem mühendisliği.
2. hafta: Mühendislik ekonomisi termal sistem uygulamaları.
3. hafta: Termal komponentlerin (ısı değiştiriciler, pompalar, genleştiriciler, kimyasal reaktörler, vs.) tasarımları.
4. hafta: Ekserji Analizi 1 - Temel Kavramlar, Fiziksel Ekserji
5. hafta: Ekserji Analizi 2 - Ekserji Dengesi, Kimyasal Ekserji
6. hafta: Ekserji Analizi 3 - Örnek Uygulamalar
7. hafta: Ara Sınav - 1
8. hafta: Termoekonomik Optimizasyon - 1 : Temel kavramlar.
9. hafta: Termoekonomik Optimizasyon - 2 : Isı ve iş geri kazanımı problemi ve çözüm yaklaşımları.
10. hafta: Termoekonomik Optimizasyon - 3 : Örnekler.
11. hafta: Sistem sentezi, tasarımı, analizi, yatışkın hal simülasyonu, kontrol edilebilirliği ve retrofiti: Temel Kavramlar.
12. hafta: Ara Sınav - 2
13. hafta: Bilgisayar destekli termal sistem mühendisliği; ASPEN, HYSYS ve/veya ChemCad uygulamaları -1.
14. hafta: Bilgisayar destekli termal sistem mühendisliği; ASPEN, HYSYS ve/veya ChemCad uygulamaları - 2.
15. hafta*: Proje Sunumları
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: - Bejan A., G. Tsatsaronis, M. Moran (1996). Thermal Design and Optimization, John Wiley and Sons.

- Stoecker W. (1989). Design of Thermal Systems, McGraw-Hill.

- Seider W.D., J.D. Seader, D.R. Lewin (2004), Product and Process Design Principles: Synthesis, Analysis and Evaluation, John Wiley and Sons.

- Moran M. (1982), Availability Analysis: A Guide to Efficient Energy Use, Prentice Hall.

- Li K.W. (1995). Applied Termodynamics: Availability Method and Energy Conversion, Taylor and Francis.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7,12 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 8,9,10,11,12,13,14,15 30
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 30
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 10
Ders dışı bireysel çalışma: 3 10
Uygulama, Rehberli problem çözme: 3 2
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 10 8
Dönem projesi sunumu: 3 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 2
Ara sınav (Vize): 3 2
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->