ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MAK 577 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Isıl Sistemlerde Ekserji Analizi
Ders kodu: MAK 577
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Süleyman KARSLİ
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Termodinamiğin birinci ve ikinci kanunları yardımıyla mühendislik sistemlerinin enerjiyi etkin bir şekilde kullanma şartları incelenecektir. Herhangi bir sistemden elde edilebilecek en fazla yararlı iş olan ekserji tanımlanacak ve tüm mühendislik açık/kapalı ısıl sistemleri için ekserji eşitlikleri teşkil edilerek sistemlerin optimum işletme şartları örneklerle ortaya konulacaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Mühendislik Isıl Sistemlerinde ekserji analizinin açık ve kapalı sistemler için tanımlanması.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Makine Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Dinamik sistemlerin modelleme, simulasyon ve tasarımını yapmak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Herbir sistem için ekserji eşitlikleri teşkil edilerek optimum çalışma koşullarını tespit etmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Makine Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Dinamik sistemlerin modelleme, simulasyon ve tasarımını yapmak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Değik ısıl sistemler için ekserji örnek problemlerini çözmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Makine Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Dinamik sistemlerin modelleme, simulasyon ve tasarımını yapmak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Termodinamiğin temel kavramları, termodinamik özellikler, sürekli durum, sürekli akış özelliklerinin tanıtımı.
2. hafta: Termodinamiğin birinci kanununun kapalı/açık sistemler için uygulanması.
3. hafta: Termodinamiğin ikinci kanununun kapalı/açık sistemler için uygulanması.
4. hafta: Ekserji, ortam, ölü durum, sınırlı ölü durum, kinetik ve potansiyel enerji ile ilgili ekserji tanıtımı. ( Ödev 1).
5. hafta: Tersinir iş ve tersinmezlik, ikinci yasa veriminin anlatımı.
6. hafta: Termo mekanik ekserji, ekserji transferi, bir kütlenin ekserjisi, iş ve ısı ile ekserji aktarımı. (Ödev 2).
7. hafta: Kapalı/açık sistemler için akış ekserjisinin belirlenmesi, temel ekserji eşitliklerinin teşkil edilmesi.
8. hafta: Ekserjinin azalması ilkesi ve ekserji yok oluşu.
9. hafta: Değişik ısıl sistemleri için ekserji yok oluşu örnekleri . (Vize Sınavı).
10. hafta: Kapalı sistemler için örnek ekserji uygulamaları.
11. hafta: Açık sistemler için örnek ekserji uygulamaları.
12. hafta: Türbin, pompa, kompresör, lüle, ısı değiştiricisi, karıştırıcı, enerji depolama sitemleri vb. sürekli akışlı sistemler için ekserji dengesi ve ikinci kanun verimliliği. (Ödev 3).
13. hafta: Kimyasal ekserji, yanma odaları için ekserji analizi, termoekonomi ve ekserji maliyeti.
14. hafta: İklimlendirme ve havalandırma sistemleri için ekserji analizi. (Ödev 4).
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Sınavı.
Ders kitapları ve materyaller: 1-Ekserji Analizi, H. Yüncü, ODTÜ, ODTÜ Basım İşliği, Ekim 2010, 1. Baskı.
2-Fundamentals of Engineering Thermodynamics, M.J. Moran and H.N. Shaphiro, Second Edition, John Wiley and Sona, New York, 1992.
Önerilen kaynaklar: 1-Exergy Analysis, H. YÜNCÜ ODTÜ, ODTÜ Basım İşliği, Ekim 2010, 1.Baski.
2- Termodinamik, Y. ÇENGEL ve Michael A. Boles, 2011 İzmir Güven Kitapevi, 5. Baskı.
3- The Exergy Method of Thermal Plant Analysis, T.J. Kotas,, Basic and Applied Thermodynamics, P.K. NAG. Third Edition, John Wiley, P.F. Chester 1992.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 4,6,12,14 10
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 4 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 4 4
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 12 2
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 14 3
Final sınavı: 4 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->