ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MAK 635 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Polimerlerin Bozunması ve Kararlılığı
Ders kodu: MAK 635
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Emel KURAM
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Doktora
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: MAK 633 Polimerlerin Mekanik Özellikleri ve Polimer İşleme Teknikleri
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Polimerlerin temel bozunma mekanizmalarını açıklamak.
Polimerlere kararlılık kazandırma yöntemlerini öğretmek.
Polimerlerde yapı ve dayanıklılık arasındaki ilişkileri incelemek.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Polimerlerin temel bozunma mekanizmalarını tanımlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Makine Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  3. Bağımsız araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  4. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  5. Diğer araştırma ve araştırmacıların etik, sahiplik, gizlilik, atıf ve telif gibi haklarının farkında olmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
  3. Dönem projesi
 2. Polimerlerin kararlılığı ve fiziksel özellikleri ile kimyasal yapı arasındaki ilişkiyi listeler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Makine Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  3. Bağımsız araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  4. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  5. Diğer araştırma ve araştırmacıların etik, sahiplik, gizlilik, atıf ve telif gibi haklarının farkında olmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
  3. Dönem projesi
 3. Antioksidan ve stabilizatörlerin etki mekanizmasını tanımlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Makine Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  3. Bağımsız araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  4. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  5. Diğer araştırma ve araştırmacıların etik, sahiplik, gizlilik, atıf ve telif gibi haklarının farkında olmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
  3. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Polimer Geri Kazanımı ve Bozunabilir Polimerler
2. hafta: Temel Bozunma Mekanizmaları
3. hafta: Genel Analiz Teknikleri
4. hafta: Yaşlandırma Testleri
5. hafta: Kimyasal Yapı-Dayanıklılık ve Fiziksel Özellikler Arasındaki İlişkiler
6. hafta: Oksidasyon Mekanizması
7. hafta: Polimerlerin Isısal Bozunması
8. hafta: Polimerlerin Isısal Bozunması, Vize
9. hafta: Polimerlerin Fotobozunması
10. hafta: Yüksek Enerjili Işınlarla Bozunma, Proje 1
11. hafta: Biyobozunma, Proje 2
12. hafta: Kararlılık Mekanizması, Proje 3
13. hafta: Antioksidan Etki Mekanizması, Proje 4
14. hafta: Isısal ve Fotokimyasal Stabilizatörler, Proje 5
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: 1. N.S. Allen, M. Edge, Fundamentals of Polymer Degradation and Stabilization, 1993
Önerilen kaynaklar: -
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 25
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 10, 11, 12, 13, 14 50
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 25
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 5 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 10 5
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 12 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->