ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MAT 101 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Matematik I
Ders kodu: MAT 101
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Gülden GÜN POLAT
AKTS kredisi: 7
GTÜ kredisi: 5 (4+2+0)
Yılı, Dönemi: 1, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bilim ve Mühendislik Problemleri için Çözüm Metodlarını aktarmak
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurmak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurma ve disiplinler arası problemler için matematiksel modeller geliştirme.
  2. Matematik, iletişim kurma, problem çözme ve beyin fırtınası yapabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Beyin fırtınası becerisini geliştirmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematiğin kapsamı, uygulamaları, tarihi, problemleri, metotları hakkında insanlığa hem bilimsel hem de entelektüel disiplin olarak faydalı olacak bilgilere sahip olma.
  2. Matematik, iletişim kurma, problem çözme ve beyin fırtınası yapabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Problem çözümünde teknolojiden faydalanmak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematiğin kapsamı, uygulamaları, tarihi, problemleri, metotları hakkında insanlığa hem bilimsel hem de entelektüel disiplin olarak faydalı olacak bilgilere sahip olma.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Giriş ve Ön Bilgiler (Kümeler, Sayı sistemleri, Aralıklar, Mutlak Değer, Kartezyen koordinat sistemi, Doğru Denklemi, Parabol, Çember, Elips, Fonksiyonlar)
2. hafta: Giriş ve Ön Bilgiler (Polinomlar, Trigonometri ve Trigonometrik Fonksiyonlar) , Limit kavramına giriş
3. hafta: Limit ve Süreklilik
4. hafta: Diferansiyel Alma


5. hafta: Zincir Kuralı, Trigonometrik Fonksiyonların Türevi, Yüksek Mertebeden Türevler
6. hafta: Ortalama Değer Teoremi, Kapalı Diferansiyel Alma, Ters Türevler , Arasınav I
7. hafta: Ters Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
8. hafta: Ters Trigonometrik Fonksiyonlar, İlişkili Oranlar, L'Hopital Kuralı
9. hafta: Uç Değerler, İçbükeylilik ve Bükülmeler
10. hafta: Bir fonksiyonun grafiğinin çizimi, Uç Değer Problemleri
11. hafta: İntegral Alma, Riemann Toplamı, Belirli İntegral, Kalkülüsün Temel Teorem, Yerine Koyma Yöntemi
12. hafta: İntegral Alma Yöntemleri: Parçalı İntegral Alma, Rasyonel Fonsiyonların İntegralleri, Ters Yerine Koyma, Arasınav II
13. hafta: Düzlemsel Bölgelerin Alanları, Has Olmayan İntegraller
14. hafta: Has Olmayan İntegraller, İntegral Almanın Uygulamaları
15. hafta*: --
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: : Calculus, R. A. Adams and C. Essex, 7th Edition, Addison Wesley
Önerilen kaynaklar: Howard Anton Calculus: A new Horizon, 6th Edition, Wiley 1999.
Calculus and Analytic Geometry, Thomas and Finney, 6th Edition
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 6,12 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 2,4,6,8,10,12 10
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 2 14
Ödev: 1 6
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 5 5
Ara sınav (Vize): 4 2
Final sınavı için bireysel çalışma: 8 2
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->