ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MAT 102 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Matematik II
Ders kodu: MAT 102
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Selçuk TOPAL
AKTS kredisi: 7
GTÜ kredisi: 5 (4+2+0)
Yılı, Dönemi: 1, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Matematik I-MAT 101
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bilim ve Mühendislik Problemleri için Çözüm Metodlarını aktarmak
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Temel Matematik bilgisi, yöntem ve tekniklerini edinmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurma ve disiplinler arası problemler için matematiksel modeller geliştirme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Mühendislik ile Matematik arasındaki ilişkiyi kavramak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurma ve disiplinler arası problemler için matematiksel modeller geliştirme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Matematiksel yetilerini geliştirmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, iletişim kurma, problem çözme ve beyin fırtınası yapabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta:
Diziler ve Dizilerde Yakınsaklık,
2. hafta:
Sonsuz Seriler, Pozitif seriler için Yakınsaklık Testleri,
3. hafta:
Mutlak ve Şartlı Yakınsaklık, Kuvvet Serileri
4. hafta: Taylor ve Maclaurin Serileri ve Uygulamaları

5. hafta: Üç Boyutlu Analitik Geometri, Vektörler
6. hafta:
Üç Boyutlu Uzayda Vektörel Çarpım, Düzlem ve Doğru Denklemleri ve Uzaklıklar, Arasınav I
7. hafta: Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik
8. hafta: Kısmi Türev, Yüksek Mertebeli Türevler, Zincir Kuralı
9. hafta: Doğrusal Yakınlaştırmalar, Diferansiyellenebilirlik, ve Türevler, Gradyanlar ve Doğrultu Türevleri
10. hafta: Kapalı Fonksiyonlar, Ekstremum Değerler
11. hafta: Kısıtlı Tanım Bölgesi olan Fonksiyonlarda Uç Değerler, Lagranj Çarpanları, Arasınav II
12. hafta: Çift Katlı İntegraller, Kartezyen Koordinatlarda Çift Katlı İntegralin İterasyonu
13. hafta: Kutupsal Koordinatlarda Çift Katlı İntegraller, Üç Katlı İntegraller
14. hafta: Üçlü İntegrallerde Değişken Dönüşümü
15. hafta*: -
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Calculus, R. A. Adams and C. Essex, 7th Edition, Addison Wesley
Önerilen kaynaklar: Calculus Anton-Bivens-Davis¬ - Calculus: LateTranscendentals 9th Edition, Wiley 2010
Thomas Calculus
G.B. Thomas Jr., M.D. Weir, J. Hass, F.R. Giordano
Pearson Education Inc., 2005
.The Fundamentals of Mathematical Analysis

Matematik Analiz 3-4 Doç. Dr. Cevdet Cerit
Schaum's Outline of Advanced Calculus,Second Edition: Robert C. Wrede, Murray Spiegel
Genel Matematik 2: Prof. Dr. Mustafa BALCI .
Temel ve Genel Matematik –H. Hilmi Hacısalihoğlu-Mustafa Balcı-Fikri Gökdal

  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 6,11 60
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 6 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 2
Ara sınav (Vize): 4 2
Final sınavı için bireysel çalışma: 15 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->