ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MAT 103 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Lineer Cebir
Ders kodu: MAT 103
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Roghayeh HAFEZIEH
AKTS kredisi: 7
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin temel amacı mühendislik öğrencilerine temel lineer cebir kavramlarını kullanabilecekleri seviyede öğretmektir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Lineer sistemleri matematiksel modeller olarak formüle eder, ve herhangi bir lineer sistemin genel çözümünü elde eder.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematiğin kapsamı, uygulamaları, tarihi, problemleri, metotları hakkında insanlığa hem bilimsel hem de entelektüel disiplin olarak faydalı olacak bilgilere sahip olma.
  2. Matematik, iletişim kurma, problem çözme ve beyin fırtınası yapabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Herhangi bir lineer dönüşümün çekirdeği, görüntüsü, rankı ve sıfırlığını elde eder.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematiğin kapsamı, uygulamaları, tarihi, problemleri, metotları hakkında insanlığa hem bilimsel hem de entelektüel disiplin olarak faydalı olacak bilgilere sahip olma.
  2. Matematik, iletişim kurma, problem çözme ve beyin fırtınası yapabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Özdeğerler ve özvektörler ile ilgili temel ifadeleri ıspat eder.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematiğin kapsamı, uygulamaları, tarihi, problemleri, metotları hakkında insanlığa hem bilimsel hem de entelektüel disiplin olarak faydalı olacak bilgilere sahip olma.
  2. Gerçek hayattaki problemleri istatistiksel ve matematiksel tekniklerle tanımlama, formüle etme ve inceleme.
  3. Matematik, iletişim kurma, problem çözme ve beyin fırtınası yapabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Matris cebiri: Matrislerde toplama ve çarpma, matrislerin kuvvetleri
2. hafta: Özel matrisler, blok matrisler, matrisin eşhelon formu
3. hafta: Matrisin tersi, lineer denklem sistemleri
4. hafta: Lineer denklem sistemleri, Gauss metodu
5. hafta: Determinantlar ve özellikleri, Cramer kuralı
6. hafta: Vektör uzayları, linear bağımsızlık, lineer kombinasyon, germe, taban (baz), boyut
7. hafta: Matrisin rankı, altuzaylar, lineer dönüşümler
8. hafta: Lineer dönüşümün çekirdeği ve görüntüsü, rank ve sıfırlılık
9. hafta: Vize Sınavı ve çözümleri
10. hafta: Lineer dönüşümün matris gösterimi, karekteristik ve minimum polinom
11. hafta: Özdeğerler, özvektörler, köşegenleştirme, benzerlik
12. hafta: İç çarpım uzayları, Cauchy-Bunyakowstky eşitsizliği
13. hafta: Gram-Schmidt ortogonalleştirme yöntemi
14. hafta: Kanonik biçimler
15. hafta*: -
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Elementary Lineer Algebra 7th Ed. Bernard Kolman ve David R. Hill
Önerilen kaynaklar: Schaum's Outlines, Seymur Lipschutz, Lineer Cebir
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0 0
Proje: 0 0
Ödev: 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14 20
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 4 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 4 12
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->