ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MAT 116 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Lineer Cebir
Ders kodu: MAT 116
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Sibel ÖZKAN
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: (1) lineer deklem sistemlerinin ve özdeğerlerin hesaplanması için çözüm tekniklerini öğrenme,
(2) lineer bağımsızlığın matematiksel içeriğini öğrenme,
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Lineer sistemleri matrikslerle göstermeyi ve lineer denklemleri matriks yöntemleri ile çözmeyi öğrenmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematiğin kapsamı, uygulamaları, tarihi, problemleri, metotları hakkında insanlığa hem bilimsel hem de entelektüel disiplin olarak faydalı olacak bilgilere sahip olma.
  2. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurma ve disiplinler arası problemler için matematiksel modeller geliştirme.
  3. Gerçek hayattaki problemleri istatistiksel ve matematiksel tekniklerle tanımlama, formüle etme ve inceleme.
  4. Matematik, iletişim kurma, problem çözme ve beyin fırtınası yapabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Lineer denklem sistemleri için özdeğerleri ve özvektörleri hesaplamak.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematiğin kapsamı, uygulamaları, tarihi, problemleri, metotları hakkında insanlığa hem bilimsel hem de entelektüel disiplin olarak faydalı olacak bilgilere sahip olma.
  2. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurma ve disiplinler arası problemler için matematiksel modeller geliştirme.
  3. Gerçek hayattaki problemleri istatistiksel ve matematiksel tekniklerle tanımlama, formüle etme ve inceleme.
  4. Matematik, iletişim kurma, problem çözme ve beyin fırtınası yapabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Lineer bağımsızlığı ve vektör uzaylarını yorumlayabilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematiğin kapsamı, uygulamaları, tarihi, problemleri, metotları hakkında insanlığa hem bilimsel hem de entelektüel disiplin olarak faydalı olacak bilgilere sahip olma.
  2. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurma ve disiplinler arası problemler için matematiksel modeller geliştirme.
  3. Gerçek hayattaki problemleri istatistiksel ve matematiksel tekniklerle tanımlama, formüle etme ve inceleme.
  4. Matematik, iletişim kurma, problem çözme ve beyin fırtınası yapabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Matrisler, lineer denklem sistemleri, matris işlemleri
2. hafta: Determinantlar, matris tersleri
3. hafta: Eşhelon formu, indirgenmiş eşhelon formu, lineer denklemlerin çözümü
4. hafta: Vektor uzayları, lineer bağımsızlık,
Ev ödevi 1
5. hafta: Vector uzaylarının tabanları,
6. hafta: Taban değişimi, Quiz
7. hafta: Eşhelon formları ve LU ayrışımı
8. hafta: Matriks rankı, satır uzayı, sütun uzayı, altuzaylar
9. hafta: Lineer dönüşümler
10. hafta: İç çarpım uzayları, Ortogonallik
Ev ödevı 2
11. hafta: Özdeğerler ve özvektörler
12. hafta: Vize ve çözümleri
13. hafta: Köşegenleştirme
14. hafta: Gram-Schmidt methodu
15. hafta*: -
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Linear Algebra with Applications, Steven J. Leon, 9th ed. 2015, Pearson - Prentice Hall.
Önerilen kaynaklar: Linear Algebra and its applications, David C. Lay, 2012.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 12 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 4,10 10
Kısa sınav (Quiz): 6 15
Final sınavı: 16 45
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 4 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 3 2
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 2 1
Ara sınav için bireysel çalışma: 5 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 6 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->