ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MAT 120 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Matematik II
Ders kodu: MAT 120
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Mansur İSGENDEROĞLU (İSMAİLOV)
AKTS kredisi: 2
GTÜ kredisi: 2 (2+0+0)
Yılı, Dönemi: 1, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bilim, mühendislik ve mimarlık alanlarındaki problemler için çözüm metodlarını aktarmak
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. İntegrasyon tekniklerini tanımlamak ve temel integral çözümlerini yapabilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematiğin kapsamı, uygulamaları, tarihi, problemleri, metotları hakkında insanlığa hem bilimsel hem de entelektüel disiplin olarak faydalı olacak bilgilere sahip olma.
  2. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurma ve disiplinler arası problemler için matematiksel modeller geliştirme.
  3. Matematik, iletişim kurma, problem çözme ve beyin fırtınası yapabilme.
  4. Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı yapabilecek düzeyde akıcı bir İngilizce bilgisine sahip olma.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Matrisleri tanımak ve matris işlemleri

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematiğin kapsamı, uygulamaları, tarihi, problemleri, metotları hakkında insanlığa hem bilimsel hem de entelektüel disiplin olarak faydalı olacak bilgilere sahip olma.
  2. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurma ve disiplinler arası problemler için matematiksel modeller geliştirme.
  3. Matematik, iletişim kurma, problem çözme ve beyin fırtınası yapabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
 3. Matematiksel çalışma ve araştırma yetilerini geliştirmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematiğin kapsamı, uygulamaları, tarihi, problemleri, metotları hakkında insanlığa hem bilimsel hem de entelektüel disiplin olarak faydalı olacak bilgilere sahip olma.
  2. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurma ve disiplinler arası problemler için matematiksel modeller geliştirme.
  3. Teknolojiyi matematiğin anlaşılıp uygulanması için etkin bir araç olarak kullanabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Giriş ve dersi tanımlama
2. hafta: Küme teorisi ve Bulanık Mantık
3. hafta: Reel Sayılar, Karmaşık Sayılar ve Koordinat sistemleri
4. hafta: Fonksiyonlar, lineer denklemler
5. hafta: Matrisler
6. hafta: Matris işlemleri
7. hafta: Etkileşimli ders haftası
8. hafta: Limit, Türev, Kaos ve Kelebek Etkisi
9. hafta: Dönem Ödevi Sunumları
10. hafta: Kısmi İntegrasyon
11. hafta: Alan ve Hacim İntegralleri
12. hafta: Sayısal Analize Giriş
13. hafta: İstatistiğe Giriş
14. hafta: Genel Tekrar
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Haftası
Ders kitapları ve materyaller: Thomas’ Calculus, 11th Edition and 12th Edition
Howard Anton Calculus: A new Horizon, 10th Edition, Wiley
Calculus and Analytic Geometry, Thomas and Finney, 6th Edition
Fuzzy Logic with Engineering Applications, Timothy J. Ross, 2010 Wiley
Önerilen kaynaklar: https://www.khanacademy.org/math/geometry
http://mathworld.wolfram.com/
http://www.vitutor.com/maths.html
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0 0
Proje: 0 0
Ödev: 2 20
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 2 14
Ders dışı bireysel çalışma: 0 0
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 1 5
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 5 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->