ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MAT 214 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Sayısal Analiz
Ders kodu: MAT 214
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Mansur İSGENDEROĞLU (İSMAİLOV)
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bilgisayarda programlanarak gerçekleştirilen temel matematiksel işlemlere (interpolasyon, türev, integral, lineer denklem sistemlerinin çözümü) dair hata kavramlarının ve sayısal programlama tekniklerinin öğretilmesi.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Temel matematiksel işlemler (interpolasyon, türev, integral, lineer denklem sistemleri vb.) için sayısal çözümler geliştirebilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematiğin kapsamı, uygulamaları, tarihi, problemleri, metotları hakkında insanlığa hem bilimsel hem de entelektüel disiplin olarak faydalı olacak bilgilere sahip olma.
  2. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurma ve disiplinler arası problemler için matematiksel modeller geliştirme.
  3. Gerçek hayattaki problemleri istatistiksel ve matematiksel tekniklerle tanımlama, formüle etme ve inceleme.
  4. Matematik, iletişim kurma, problem çözme ve beyin fırtınası yapabilme.
  5. Teknolojiyi matematiğin anlaşılıp uygulanması için etkin bir araç olarak kullanabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Sayısal çözümde hata değerlerini hesaplayabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematiğin kapsamı, uygulamaları, tarihi, problemleri, metotları hakkında insanlığa hem bilimsel hem de entelektüel disiplin olarak faydalı olacak bilgilere sahip olma.
  2. Gerçek hayattaki problemleri istatistiksel ve matematiksel tekniklerle tanımlama, formüle etme ve inceleme.
  3. Matematik, iletişim kurma, problem çözme ve beyin fırtınası yapabilme.
  4. Teknolojiyi matematiğin anlaşılıp uygulanması için etkin bir araç olarak kullanabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. bilgisayarda sayısal çözüm programları yazabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematiğin kapsamı, uygulamaları, tarihi, problemleri, metotları hakkında insanlığa hem bilimsel hem de entelektüel disiplin olarak faydalı olacak bilgilere sahip olma.
  2. Gerçek hayattaki problemleri istatistiksel ve matematiksel tekniklerle tanımlama, formüle etme ve inceleme.
  3. Matematik, iletişim kurma, problem çözme ve beyin fırtınası yapabilme.
  4. Teknolojiyi matematiğin anlaşılıp uygulanması için etkin bir araç olarak kullanabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Sayı sistemleri ve hatalar: Tamsayıların gösterilimleri, kesirlerin gösterilimleri.
2. hafta: Kayan nokta aritmetiği, anlamlı basamakların kaybı ve hata yayılımı.
3. hafta: Polinomlar ile interpolasyon: Polinom biçimleri, Interpolasyon polinomunun varlığı ve tekliği.
4. hafta: Polinomlar ile interpolasyon: Bölünmüş fark tablosu, interpolasyon polinomunun hatası.
5. hafta: Sayısal Türev, Sayısal İntegrasyonun temel kuralları. Gauss kuralları.
6. hafta: Sayısal İntegrasyon: Bileşik kurallar, adaptif formüller.
7. hafta: Non-lineer denklemlerin çözümleri: İteratif yöntemlerin hatırlanması. Sabit nokta iterasyonu.
8. hafta: Non-lineer denklemlerin çözümleri: Sabit nokta iterasyonunun yakınsama hızının artırılması. Newton ve Sekant yöntemlerinin yakınsaklığı.
9. hafta: Non-lineer denklemlerin çözümleri: Polinom denklemlerinin kökleri, Gerçek kökler, kompleks kökler ve Müller yöntemi.
10. hafta: Vize sınavı ve çözümleri
11. hafta: Matrisler ve Lineer Denklem Sistemleri: Matrislerin özellikleri, lineer sistemlerin eliminasyon ile çözümü.
12. hafta: Matrisler ve Lineer Denklem Sistemleri: Pivotlama stratejileri, Üçgen faktorizasyon.
13. hafta: Matrisler ve Lineer Denklem Sistemleri: Yaklaşık çözümlerin hata ve residüelleri, Normlar.
14. hafta: Matrisler ve Lineer Denklem Sistemleri: Geriye doğru Hata analizi ve iteratif geliştirme,
Determinantlar ve Özdeğer problemleri.
15. hafta*: -
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: Elementary Numerical Analysis - An algorithmic Approach, S.D. Conte, Carl de Boor, McGraw Hill, International Series in Pure and Applied Mathemeatics
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 10 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 20 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->