ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MAT 302 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Kompleks Analiz II
Ders kodu: MAT 302
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Hülya ÖZTÜRK
AKTS kredisi: 6
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 3, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Bölüm seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Mat 111
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Kompleks değişkenli fonksiyonlar teorisinin bazı ileri konularını öğretmek ve uygulamalarını yapmak.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Rezidü teoremi ve rezidü teoreminin reel integrallerin hesaplanmasına uygulanmasını kavrayabilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematiğin kapsamı, uygulamaları, tarihi, problemleri, metotları hakkında insanlığa hem bilimsel hem de entelektüel disiplin olarak faydalı olacak bilgilere sahip olma.
  2. Matematik, iletişim kurma, problem çözme ve beyin fırtınası yapabilme.
  3. Teknolojiyi matematiğin anlaşılıp uygulanması için etkin bir araç olarak kullanabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Konform tasvir teorisinin genel ilkelerini açıklayabilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematiğin kapsamı, uygulamaları, tarihi, problemleri, metotları hakkında insanlığa hem bilimsel hem de entelektüel disiplin olarak faydalı olacak bilgilere sahip olma.
  2. Matematik, iletişim kurma, problem çözme ve beyin fırtınası yapabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Laplace ve Fourier Dönüşümlerini kavrayabilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematiğin kapsamı, uygulamaları, tarihi, problemleri, metotları hakkında insanlığa hem bilimsel hem de entelektüel disiplin olarak faydalı olacak bilgilere sahip olma.
  2. Matematik, iletişim kurma, problem çözme ve beyin fırtınası yapabilme.
  3. Profesyonel ve etik değerler sergileme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Rezidü Kavramı, Rezidü Teoremi.
2. hafta: Rezidü Teoreminin Reel İntegrallerin Hesaplanmasına Uygulamaları.
3. hafta: Argüman İlkesi, Rouche ve Hurwitz Teoremleri.
4. hafta: Sonsuz Çarpımlar, Weierstrass Formülü.
5. hafta: Tam ve Meromorf Fonksiyonların Sonsuz Çarpım Şeklinde Gösterimi, Mittag-Leffler Formülü.
6. hafta: Analitik Devam Kavramı, Regüler Bir Fonksiyonun Analitik Devamı.
7. hafta: Analitik Devam için Weierstrass Yöntemi.
8. hafta: Arasınav, Konform Tasvirler Teorisinin Genel Prensipleri.
9. hafta: Riemann Tasvir Teoremi.
10. hafta: Riemann-Schwarz Simetriklik Prensibi, Christoffel- Schwarz Formülü.
11. hafta: Cauchy Çekirdeği ile İfade Edilebilen Fonksiyonlar.
12. hafta: Parametreye Bağlı Bir İntegralin Regülerliği.
13. hafta: Laplace Dönüşümü.
14. hafta: Fourier Dönüşümü.
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: A.I. Markushevich “Theory of Functions of a Complex Variable”
Ruel V. Churchill, James Ward Brown, “Complex variables and applications”
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 6 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->