ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MAT 310 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Sayısal Analiz I
Ders kodu: MAT 310
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Hülya ÖZTÜRK
AKTS kredisi: 6
GTÜ kredisi: 4 (3+2+0)
Yılı, Dönemi: 3, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Dersi başarı ile geçebilen öğrenciler, problemlere sayısal olarak yaklaşma konusunda gerekli beceri ve deneyim sahibi olurlar ve özellikle interpolasyon,sayısal türev ve sayısal lineer cebir konularında bilgi sahibi olup, doğru sonuçlara erişebilirler
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Analitik olarak çözülemeyen denklemlerin yaklaşık olarak çözümleri, sayısal türev ve matrisin özdeğerlerinin sayısal olarak hesaplanması konularında deneyim kazanırlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematiğin kapsamı, uygulamaları, tarihi, problemleri, metotları hakkında insanlığa hem bilimsel hem de entelektüel disiplin olarak faydalı olacak bilgilere sahip olma.
  2. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurma ve disiplinler arası problemler için matematiksel modeller geliştirme.
  3. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve becerilerini sürekli geliştirme.
  4. Teknolojiyi matematiğin anlaşılıp uygulanması için etkin bir araç olarak kullanabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Matlab programlama dilini etkin olarak kullanabilirler

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurma ve disiplinler arası problemler için matematiksel modeller geliştirme.
  2. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve becerilerini sürekli geliştirme.
  3. Teknolojiyi matematiğin anlaşılıp uygulanması için etkin bir araç olarak kullanabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Teorik olarak elde ettikleri bilgileri, farklı uygulama alanlarında kullanabilirler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurma ve disiplinler arası problemler için matematiksel modeller geliştirme.
  2. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve becerilerini sürekli geliştirme.
  3. Teknolojiyi matematiğin anlaşılıp uygulanması için etkin bir araç olarak kullanabilme.
  4. Profesyonel ve etik değerler sergileme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Analiz Tekrarı
Taylor Polinomları ve Serileri
2. hafta: Tek Değişkenli Denklem Çözümleri
İkiye Bölme Metodu, Sabit Nokta İterasyon Yöntemleri
Matlab Uygulaması
3. hafta: Newton Metodu
Secant Metodu
Matlab Uygulaması
4. hafta: Regula Falsi metodu
İterasyon Yöntemlerinin Hata Analizi
Matlab Uygulaması
5. hafta: Lineer Sistem Çözümlerinde Direkt Yöntemler
Lineer Senklem Sistemleri
Matlab Uygulaması
6. hafta: Lineer Cebir ve Bir Matrisin Tersi
Matris Ayrıştırma Yöntemleri
Matlab Uygulaması
7. hafta: Özel Matrisler
Matris Cebirinde İterasyon Yöntemleri
Matlab Uygulaması
8. hafta: Ara sınav ve çözümleri
9. hafta: Vektör ve Matrislerin Normları
Özdeğerler ve Özvektörler
Matlab Uygulaması
10. hafta: Jacobi ve Gauss-Siedel İterasyon Teknikleri
Matlab Uygulaması
11. hafta: İnterpolasyon ve Lagrange İnterpolasyon Polinomu
Bölünmüş Farklar Metdou
Matlab Uygulaması
12. hafta: Hermite İnterpolasyonu
Matlab Uygulaması
13. hafta: Spline İnterpolasyonu
Lineer ve Kuadratik Spline İnterpolasyonu
Matlab Uygulaması
14. hafta: Kübik Spline İnterpolasyonu
Matlab Uygulaması
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Richard L. Burden, John Dougles, Numerical Analysis
Ward Cheney, David Kincaid, Numerical Mathematics and Computing
Endre Süli, David F. Mayers, An Introduction to Numerical Analysis
Önerilen kaynaklar: Richard L. Burden, John Dougles, Numerical Analysis
Ward Cheney, David Kincaid, Numerical Mathematics and Computing
Endre Süli, David F. Mayers, An Introduction to Numerical Analysis
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 6 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->