ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MAT 311 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Sayısal Analiz II
Ders kodu: MAT 311
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Hülya ÖZTÜRK
AKTS kredisi: 6
GTÜ kredisi: 0 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 3, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Bölüm seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Mat 113
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Dersi başarı ile geçebilen öğrenciler, problemlere sayısal olarak yaklaşma konusunda gerekli beceri ve deneyim sahibi olurlar ve özellikle sayısal integral hesabı ve sıradan türevli diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri konularında bilgi sahibi olup, doğru sonuçlara erişebilirler
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Sayısal integral hesabı ve sıradan türevli diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri konularında deneyim kazanırlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematiğin kapsamı, uygulamaları, tarihi, problemleri, metotları hakkında insanlığa hem bilimsel hem de entelektüel disiplin olarak faydalı olacak bilgilere sahip olma.
  2. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurma ve disiplinler arası problemler için matematiksel modeller geliştirme.
  3. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve becerilerini sürekli geliştirme.
  4. Teknolojiyi matematiğin anlaşılıp uygulanması için etkin bir araç olarak kullanabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Matlab programlama dilini etkin olarak kullanabilirler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurma ve disiplinler arası problemler için matematiksel modeller geliştirme.
  2. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve becerilerini sürekli geliştirme.
  3. Teknolojiyi matematiğin anlaşılıp uygulanması için etkin bir araç olarak kullanabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Teorik olarak elde ettikleri bilgileri, farklı uygulama alanlarında kullanabilirler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurma ve disiplinler arası problemler için matematiksel modeller geliştirme.
  2. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve becerilerini sürekli geliştirme.
  3. Teknolojiyi matematiğin anlaşılıp uygulanması için etkin bir araç olarak kullanabilme.
  4. Profesyonel ve etik değerler sergileme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Sayısal Türev
2. hafta: Sayısal Türev


3. hafta: Sayısal Türev Matlab Uygulaması
4. hafta: Sayısal İntegrasyon

5. hafta: Gauss Kareleme Yöntemi
6. hafta: Sayısal İntegrasyon ve Gauss Kareleme Yöntemi Matlab Uygulaması
7. hafta: Adi Diferansiyel Denklemler için Başlangıç Değer Problemleri
Euler Metodu
8. hafta: Ara sınav ve Çözümleri
9. hafta: Yüksek Mertebe Taylor Yöntemleri
10. hafta: Adi Diferansiyel Denklemler için Başlangıç Değer Problemleri Matlab Uygulaması
11. hafta: Yüksek Mertebeden Denklemler ve Diferansiyel Denklem Sistemleri
12. hafta: Sınır Değer Problemlerinin Sayısal Çözümleri
13. hafta: Sınır Değer Problemlerinin Sayısal Çözümleri
14. hafta: Yüksek Mertebeden Denklemler ve Diferansiyel Denklem Sistemleri , Sınır Değer Problemlerinin Sayısal Çözümleri Matlab Uygulaması
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Richard L. Burden, John Dougles, Numerical Analysis
Ward Cheney, David Kincaid, Numerical Mathematics and Computing
Endre Süli, David F. Mayers, An Introduction to Numerical Analysis
Önerilen kaynaklar: Richard L. Burden, John Dougles, Numerical Analysis
Ward Cheney, David Kincaid, Numerical Mathematics and Computing
Endre Süli, David F. Mayers, An Introduction to Numerical Analysis
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 6 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->