ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MAT 553 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Lineer Diferansiyel Denklemler
Ders kodu: MAT 553
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Coşkun YAKAR
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Ordinary Diferansiyel Denklemler
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Lineer Diferansiyel Denklemlerin Nümerik ve Analitik Çözüm Yöntemleri, ve Çözümün Karekteristiği tartışılacaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Lineer Diferansiyel Denklemlerin Temel kavramlarını açıklayabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Matematik kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurmak ve disiplinlerarası problemler için matematiksel modeller geliştirmek
  3. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  4. Bağımsız olarak araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  5. Matematik, iletişim, problem çözme ve beyin fırtınası yetilerini geliştirmek
  6. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  7. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu kazanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
 2. Lineer Diferansiyel Denklemlerin Temel Tanımlarını, Kavramları, Teoremleri, Stabilite ve Uygulamalarını açıklayabilir ve elde edebilirler

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Matematik kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurmak ve disiplinlerarası problemler için matematiksel modeller geliştirmek
  3. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  4. Bağımsız olarak araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  5. Matematik, iletişim, problem çözme ve beyin fırtınası yetilerini geliştirmek
  6. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Lineer Diferansiyel Denklemler ile ilgili Tecrübe Kazanırlar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Matematik kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurmak ve disiplinlerarası problemler için matematiksel modeller geliştirmek
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  4. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  5. Matematik, iletişim, problem çözme ve beyin fırtınası yetilerini geliştirmek
  6. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  7. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu kazanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Lineer Diferansiyel Denklemler ile ilgili Temel Tanımlar ve Teoremler;
2. hafta: Lineer Diferansiyel Denklemler ile ilgili Temel Tanım ve Teoremler;
3. hafta: Birinci Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemler;
4. hafta: İkinci Mertebeden Lineer Homojen/Nonhomojen Diferansiyel Denklemler;
5. hafta: n-inci Mertebeden Lineer Homojen/Nonhomojen Diferansiyel Denklemler;
6. hafta: Arasınav I
7. hafta: Parametrelerin Değişimi Yöntemi; Lineer Diferansiyel Denklemlerin Serisel Çözüm Yöntemleri;
8. hafta: Lineer Diferansiyel Denklemlerin Çözümünde Özel Fonksiyonlar;
9. hafta: Lineer Diferansiyel Denklemlerde Yaklaşık Sayısal Çözümler;
10. hafta: N-Lineer Diferansiyel Denklem Sistemleri;
11. hafta: Parametrelerin Değişimi Yöntemi;
12. hafta: Arasınav II
13. hafta: Unperturbed Matris Diferansiyel Denklem Sistemi;
14. hafta: Perturbed Matris Diferansiyel Denklem Sistemi;
15. hafta*: Matris Diferansiyel Denklem Sistemleri için Qualitative metodlar.
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: Ordinary Differential Equations
( S.G, Deo, V. Lakshmikantham and V.Raghavendra)
Nonlinear Variation of Parameters Formula for Dynamical Systwems.(V. Lakshmikantham and S.G, Deo)
Stability Analysis of Nonlinear Systems.
(V. Lakshmikantham and A.S. Vatsala)
Uniqueness and Nonuniqueness Criteria for ODEs
(R.P. Agarval and V. Lakshmikantham)
Monotone Iterative Techniques for Nonlinear Differential Equations.
(G.S. Ladde, V. Lakshmikantham and A.S. Vatsala)
Ordinary Differential Equations
( S.G, Deo, V. Lakshmikantham and V.Raghavendra)
Diferansiyel Denklemler Teorisi( E.Hasanov,G.Uzgören, İ. A. Büyükaksoy)
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 6,12 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 7,13 5
Proje: 14 5
Ödev: 1,2,3, 4, 5, 8, 9, 10, 11,13 5
Kısa sınav (Quiz): 5,11 5
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 6 10
Dönem projesi: 4 1
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 1 2
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 2
Ara sınav (Vize): 3 2
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->