ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MAT 561 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Matematiksel Mantık
Ders kodu: MAT 561
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Selçuk TOPAL
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2/1, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Değişik formal teoriler geliştirmesi için, formal düşüncelerin matematik temellerine giriş ve pratik bilgileri vermek.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Türetim kurallarını edinir ve bunları kullanarak türetim yapar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Matematik kavramlarını tanımlamak ve uygulamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Yüklemler mantığının temel teoremlerini ve ispatlarını kavrar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  2. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Mantık modelleri geliştirir ve uygular.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurmak ve disiplinlerarası problemler için matematiksel modeller geliştirmek
  2. Bağımsız olarak araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  3. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Giriş: Matematiksel mantık matematiğin dili olarak. Onun sentaksı ve anlamı
2. hafta: Gerçek sayılar kümesi üstündeki indüksiyon ve özyineleme (recürsyion) . Açıklayıcı örnekler. Polonyalı simgeleme
3. hafta: Önermesel mantık: sentaks, standart ve Polonyalı simgeleme, özyineli tanımlaması.
4. hafta: Doğruluk ataması ve anlambilimsel içerme. Boolean fonksiyonlar ve bağlaçları.
5. hafta: Sözdizimine ait içerme. Dedüksiyon örnekleri. Model kavramı ve özellikleri.
6. hafta: Doğruluk ve tamlık teoremleri. Kompaktlık theorem
7. hafta: Birinci derecede mantıklar. Onların sentakslar ve anlamları Yapılar ve arasındaki ilişkiler. Değişmeler.
8. hafta: Ara sınav
9. hafta: Yüklemler. Nicemleme simgeleri. Prenex normal şekiller
10. hafta: Nicemleme simgelerin defetme: güdü ve tanımlaması.
11. hafta: Formal teoriler ve onların örnekleri. 1. Belitsel küme teorisine giriş
12. hafta: 2. Formal aritmetik ve onun için bir belit kümesi.
13. hafta: Aritmetik fonksiyonlar ve ilişkileri.
14. hafta: Temel küme teorisine giriş. Kartezien çarpım. Ilışkiler ve fonksiyonlar. Düzenler.
15. hafta*: Gerçek sayılar ve doğuşturu (indüksiyon). Kümeler (sonlu / sonsuz) ve sınıflar.
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: 1. Joseph N.Mileti, “Mathematical logic for mathematicians”,
2. E.Mendelson, “Introduction to Mathematical logic”
Önerilen kaynaklar: Makaleler, Internet kaynakları
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 20
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 3, 5, 7, 9, 11,13 30
Kısa sınav (Quiz): 4,12 20
Final sınavı: 16 30
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 5 6
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 2 2
Ara sınav için bireysel çalışma: 16 2
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 16 2
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->